HEEMSKERK - Vrijdag 17 februari en zaterdag 18 februari organiseert het IVN Zuid-Kennemerland samen met Landschap Noord-Holland wederom werkdagen wilgen knotten in Heemskerk. De wilgenstrook ligt nabij Fort Veldhuis, langs de liniedijk aan de Communicatieweg in Heemskerk. In totaal zijn er door de vrijwilligers van het IVN al ruim 200 wilgen van de 300 wilgen geknot. De laatste 100 komen op deze werkdagen aan de beurt. Dit knotten is nodig om de landschappelijke - en natuurwaarde van deze prachtige locatie verder te vergroten. Het IVN gaat op deze werkdagen met een groep enthousiaste natuurliefhebbers aan de slag die het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken voor de natuur!


De wilgen hebben op deze locatie een cultuurhistorische waarde. De wilgen bij de forten en liniedijken hadden in het verleden meerdere functies. Allereerst dienden de stroken knotwilgen als camouflage. Maar daarnaast kon het hout dat vrijkwam door het onderhoud door de genietroepen worden gebruikt als stookhout. Daarbij moest men niet te rigoureus te werk gaan, omdat het stoken dan ten koste zou kunnen gaan van de camouflage.

Op dit moment dienen de knotwilgen vooral als decoratieve aankleding van het landschap. Maar ook op een andere manier dragen ze bij aan de natuur, dankzij de eigenschap van wilgenhout dat ’t gemakkelijk rot. Hierdoor ontstaan holle stammen en knotten die door vogels, insecten en muizen worden gebruikt als overwinter-, broed- en rustplek. Daarbij groeien op de stammen mossen en algen waar slakken op afkomen. Soms komt in het rottende hout een compleet ´bos’ voor met vlier, liguster, fluitenkruid en varens. Om dit soort natuur in stand te houden helpen wij deze dag met het knotten.

IVN Zuid-Kennemerland belooft er leuke dagen van te maken. De vrijwilligers verzamelen zich vanaf 9.30 uur aan het eind van de rij wilgen langs de Communicatieweg aan de noordkant van de golfbaan, aan het begin van de weg Busch en Dam. Ervaring is niet vereist. Iedereen is welkom. Voor gereedschap, begeleiding, koek en vlaai wordt gezorgd. Wel is het verstandig om zelf koffie/thee, een lunchpakket, werkkleding en laarzen mee te nemen. De werkdag duurt tot 13.30 uur. Aanmelden voor het wilgen knotten (vooral handig i.v.m. het benodigde gereedschap èn de vlaai bij de koffie!) graag bij Marc van Schie, 06-22 5757 48 of kijk op www.ivn.nl/zk