HAARLEM - Extinction Rebellion (XR) Haarlem heeft zondagochtend de volgende standbeelden in Haarlem en Hoofddorp geblinddoekt en van een protestbord voorzien:

● Dik Trom op Dik Tromplein in Hoofddorp

● Muziek op Prinsenhof in Haarlem

De tekst op deze standbeelden luidt: "Kijk niet weg. Dit is een klimaatnoodtoestand". Deze "Statue Sunday" actie, die verspreid over het land plaatsvindt, is een reactie op het gebrek aan urgentie bij politici en bestuurders na publicatie van een grote hoeveelheid wetenschappelijke rapporten. Wetenschappers over de hele wereld luiden daarom de noodklok over de opwarming van het klimaat en de catastrofale gevolgen daarvan. De gevolgen van de huidige broeikasuitstoot zijn nu al goed merkbaar, bijvoorbeeld door steeds extremer weer. Maar dit zal de komende decennia nog fors toenemen in de vorm van woestijnvorming, hongersnood, ziektes, overstromingen, klimaatvluchtelingen en hieruit resulterende geopolitieke spanningen. De secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres verwoordde het beleid van onze overheden onlangs nog als volgt: "Het gat tussen de klimaatdoelen en de praktijk is een gapende kloof, gevuld met verbroken beloften". Ook de afspraken van de recente internationale klimaattop in Dubai zijn te zwak en vrijblijvend geformuleerd om de 1,5 graad opwarming te gaan voorkomen.

XR, waaraan SR is gelieerd, bestaat uit mensen uit alle hoeken van het land van verschillende leeftijden en achtergronden. Het zijn ouders, grootouders en kinderen die deel uitmaken van deze internationale beweging die strijdt voor een leefbare en rechtvaardige planeet. Wat hen bindt is een diepe zorg vanwege de klimaat- en ecologische crisis en het leven op aarde. Onder de overkoepelende noemer

Klimaatrechtvaardigheid voor iedereen, stellen zij drie eisen aan de overheid:

1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming