HEEMSKERK - In het Noordhollands Duinreservaat, nabij Heemskerk, het zweefvliegveld en het Grote Stuk, start PWN deze week met werkzaamheden om twee duingebieden beter met elkaar te verbinden en een belangrijke waterleiding weer bereikbaar te maken. Meer openheid in het gebied is goed voor dieren en planten die specifiek in het duin voorkomen en zorgt ervoor dat de waterleiding bereikbaar is bij calamiteiten en onderhoud.

Sterke en gezonde duinen
We verbinden twee duingebieden met elkaar door ook van het tussengelegen deel een meer open natuurgebied te maken. Zo krijgt de wind meer vrij spel. De wind verspreidt zaden en sporen over het landschap en zorgt onder andere voor toevoer van vers kalkrijk zand. Dat is goed voor planten en dieren die in de duinen voorkomen, en gaat het effect tegen van stikstofneerslag.

Belangrijke waterleiding
Op de plek van de werkzaamheden ligt een belangrijke waterleiding onder de grond. Bij calamiteiten en onderhoud is het van belang om snel bij deze waterleiding te kunnen. Om deze reden worden de bomen die op deze leiding staan verwijderd.

De werkzaamheden

Voor het vrijmaken van de waterleiding en het creëren van een groot open duingebied, zullen we in het gebied enkele bomen en struiken verwijderen. De bomen die op de leiding staan worden allemaal verwijderd. Langs wegen en paden worden ook diverse bomen vanuit veiligheidsoogpunt gezaagd, gelierd of omgeduwd. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rijplaten en vaste aanrijroutes om overige bomen, struiken en planten te beschermen. Het fietspad en de wandelpaden in het gebied blijven toegankelijk.

De werkzaamheden duren tot medio maart 2022.