HAARLEM - De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de Westelijke Randweg en Delftlaan (N208) in Haarlem. De koppelkabel die acht verkeerslichten op de N208 met elkaar verbindt wordt vervangen en moet ervoor zorgen dat de ‘groene golf’ op het traject weer gaat werken.


De ‘groene golf’ zorgt ervoor dat het verkeer beter kan doorrijden en niet onnodig hoeft te stoppen bij ieder verkeerslicht. Minder stoppen betekent ook minder uitlaatgassen. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en de werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 16 juni 2021.

Verkeershinder
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is er met name verkeershinder ter hoogte van de kruising N208 met de Kleverlaan. In de periode van maandag 31 mei tot en met zaterdag 5 juni wordt daar van 20.00 uur ’s avonds tot 5.00 uur ’s ochtends gewerkt. Er zijn minder rijstroken beschikbaar en verkeersregelaars zijn aanwezig, omdat de verkeerslichten tijdelijk uit staan. Op de andere dagen is er geen hinder voor het verkeer.

Vervangen koppelkabel
Op de N208 heeft tot ongeveer 1,5 jaar geleden altijd een ‘groene golf’ bestaan. De acht verkeerslichten op N208 zijn hiervoor aan elkaar gekoppeld via een kabel. Deze kabel blijkt meerdere breuken te hebben en moet (deels) vervangen worden om de ‘groene golf’ weer werkend te krijgen. Eerdere reparaties hebben namelijk niet geholpen. Het vervangen van deze kabel is een kostbare klus en heeft daarom lang op zich laten wachten.

Klachten
De provincie Noord-Holland ontvangt veel klachten over de afstelling van de verkeerslichten op de N208. De klachten gaan niet alleen over het ontbreken van de ‘groene golf’ op het traject. Ook ontvangt de provincie meldingen dat fietsers en voetgangers niet gelijktijdig groen krijgen bij het verkeerslicht en dat de groentijd te kort is. Daarnaast zijn er zorgen over de veiligheid bij het kruispunt N208/Pijlslaan. De N208 is een drukke weg, waar ook veel voetgangers en fietsers oversteken. Bij het afstellen van de verkeerslichten streeft de provincie naar een goede balans tussen groentijden voor doorgaand (snel) verkeer en kruisend (langzaam) verkeer. De verkeersveiligheid staat daarbij voorop.