IJMUIDEN - Bij Tata Steel in IJmuiden is veel natuur te vinden. Ook dit jaar kunnen natuurliefhebbers weer via een webcam kijken naar de ijsvogelwand op het terrein van de staalfabrikant. De activiteiten van de beschermde en felgekleurde vogel zijn live te volgen.

“Twee jaar geleden hebben vrijwilligers van de IJsvogelwerkgroep Midden-Kennemerland een oever bij een sloot op het noordelijk deel van het Tata Steel-terrein steil afgegraven en hiermee als nestelplek geschikt gemaakt voor de ijsvogel”, aldus Hans Stapersma, voorzitter van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland. “Onlangs is de ijsvogelwand aangepast om de kans op succesvolle broedsels te vergroten. Door de vorstperiode in 2021 en de toegenomen recreatiedruk staat de ijsvogelpopulatie behoorlijk onder druk. De vogel heeft de nieuwe broedgangen ontdekt en de komende periode zal duidelijk worden of de ijsvogel dit jaar gaat broeden op deze locatie.”

“Op ons terrein komt veel bijzondere natuur voor. We zijn daar trots op en werken samen met diverse partijen aan het verder versterken van de natuurwaarden op ons terrein”, voegt Ruud Busink, beleidsadviseur milieu van Tata Steel, toe. “We hopen dat de aanpassingen aan de wand helpen om de ijsvogel meerdere broedsels bij ons te laten grootbrengen en dat daar veel mensen van kunnen meegenieten.”

Veel waardevolle natuur

Het 750 hectare grote Tata Steel-terrein is een plek waar industrie en natuur samengaan. Er zijn onder andere natte duinvalleien en kruidenrijke graslanden. Ook is een meer dan 100 jaar oud bos te vinden. Het bedrijfsterrein tussen andere natuurgebieden vormt zodoende een belangrijke ecologische verbinding.

Ondanks – of misschien zelfs deels dankzij – de industriële omgeving en de dynamiek op het terrein komen veel zeldzame en soms unieke dier- en plantensoorten voor. Waaronder een kolonie oeverzwaluwen, amfibieën zoals de rugstreeppad en zandhagedis, parnassia en orchideeën als hondskruid, bijenorchis en moeraswespenorchis.