HEEMSKERK - In samenwerking met zwem- en sportcentrum de Waterakkers biedt Team sportservice Kennemerland aan alle Heemskerkse basisscholen 10 watergymlessen per schooljaar aan. De Gemeente financiert dit project. Naar aanleiding van uitgevoerde zwemveiligheidstoetsen van alle leerlingen uit groep 8, bleek dat er bij 19% van alle kinderen sprake was van een matige tot onvoldoende zwemveiligheid, ondanks het hebben van een A-,B- of C zwemdiploma. 

Tijdens de “watergymlessen” kunnen de kinderen met hun klas deelnemen aan verschillende zwemactiviteiten. Het accent hierbij ligt op het spelenderwijs zwemvaardig worden en blijven van de kinderen, waarbij samenwerken, spelen, veiligheid en plezier maken centraal staan. De uitvoering van de “watergymlessen” is in handen van enthousiaste en ervaren zweminstructeurs van zwembad de Waterakkers en zwemvereniging OEZA. De coördinatie is in handen van Team Sportservice. Na elk schooljaar zijn de deelnemende kinderen, scholen en leerkrachten zeer enthousiast.  

Elk jaar worden alle kinderen gescreend en de uitslag wordt gedeeld met de leerkrachten en ouders. Voor de kinderen zonder diploma en de kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben is er wekelijks een gratis zwemles of opfriscursus met kinderen van hun eigen leeftijd. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. In het voorjaar van 2022 hebben van deze groep ondertussen 3 kinderen hun A diploma gehaald!