HAARLEM - Het komt regelmatig voor dat mensen op of onder het sociaal minimum leven, terwijl zij niet gebruikmaken van regelingen. Volgens onderzoek van het Nibud weet ruim een kwart (27 procent) van de huishoudens niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen zoals toeslagen. Dit is niet nodig, maar wel begrijpelijk omdat de wet- en regelgeving ingewikkeld is. Wil je op de hoogte worden gesteld van de regelingen die op het gebied van minima aanwezig zijn, kom dan donderdag 20 juni van 19:30 – 21:30 uur naar de voorlichtingsbijeenkomst in de Bibliotheek Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 32). De avond wordt verzorgd door Wil van Warmerdam, sociaal raadsman van stichting DOCK Haarlem en een deskundige van de Gemeente Haarlem. De toegang is gratis, maar aanmelden is wel wenselijk via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Over de voorlichtingsbijeenkomst
De voorlichtingsbijeenkomst geeft algemene informatie voor minima, zoals:
- Wanneer zit je op het minimum?
- Hoe kun je je inkomen aanvullen tot het minimum/bijstandsnorm?
- Toeslagen van de Belastingdienst
- Gemeentelijke regelingen voor minima
- Kwijtschelding van de belastingen
- Kortingen bij de inkomstenbelasting
- Hulp bij schulden

De gemeentelijke regelingen zijn van toepassing op het beleid van de gemeentes Haarlem en Zandvoort.

Onderzoek Nibud
Van de huishoudens met een laag inkomen weet 1 op de 6 niet of ze recht hebben op tegemoetkomingen zoals toeslagen. Huishoudens met een wisselend inkomen weten minder goed dan huishoudens met een vast inkomen of ze er recht op hebben. Huishoudens die wel weten of ze in aanmerking komen voor tegemoetkomingen, komen makkelijker rond. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de praktijk 2018-2019. Er zijn inmiddels twee miljoen flexwerkers tussen de 25 en 65 jaar. Het Nibud ziet dat zij moeilijker rondkomen, minder sparen en minder vaak dan werkenden met een vast inkomen geld opzij zetten voor hun pensioen.

Donderdag 20 juni | 19:30 – 21:30 uur | Gratis
de Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32