HAARLEM - De Haarlemse kunstenaars Kees Verwey (1900-1995) en Wim Steijn (1914-1980) delen een gemeenschappelijke opleiding bij de gerenommeerde schilder Henri Frédéric Boot (1877-1963). Waarschijnlijk hebben ze elkaar ontmoet in het rommelige en vervuilde atelier van Boot. Daarnaast heeft Wim Steijn enige tijd gewerkt in het atelier van Kees Verwey aan de Spaarne. Ondanks dat ze totaal verschillend zijn, hebben Kees en Wim een goede band met elkaar. De tentoonstelling Verwey en Steijn – gedeeld atelier gaat in op hun beider werk, de invloed van Henri Boot en de verdere ontwikkeling die Verwey en Steijn doormaken. Te zien van 19 januari tot en met 20 mei 2024.

Wim Steijn

Al op veertienjarige leeftijd start Steijn met tekenlessen bij Henk Gorter. In 1934 verhuist hij van Assendelft naar Haarlem om les te nemen bij de Vrije Haarlemse Schilderschool. Zijn belangrijkste leermeester is vanaf 1938 Henri Boot. Ook de steun van kunsthandelaar J.H. de Bois van 1941 tot 1946 is voor Steijn van groot belang. Steijn is een echte denker, wat op zichzelf, introvert en niet altijd even vrolijk. Zijn leven kent echte hoogte- en dieptepunten. Dat hij vanaf 1946 in het atelier van Verwey mag werken is voor Steijn heel belangrijk. Door zijn huwelijk met de dove Janna Koolman, verhuist hij in 1948 naar een vleugel van het landhuis Groot Bentveld waar zijn vrouw werkzaam is. Steijn werkt als een bezetene, is altijd bezig met schilderen, tekenen en grafiek. Nadat Janna in 1965 overlijdt, leert hij zijn tweede vrouw Ger de Leeuw kennen die samen met Boot een kunstgalerie heeft aan de Kleine Houtweg in Haarlem. Zij wordt zijn inspiratie, zijn muze en grootste promotor. Het zijn gelukkige jaren, vaak omringt door vele kunstenaarsvrienden. Er volgen grote tentoonstellingen in o.a. Singer Laren en zijn werk wordt goed verkocht.

Kees Verwey

De bekende Haarlemse schilder, afkomstig uit een gegoed milieu, kwam al jong in aanraking met kunst. In 1918 leert hij de Haarlemse schilder Boot kennen die hem in eerste instantie afwijst als leerling. Boot vindt dat Verwey zich eerst moet losmaken van zijn elitaire milieu voordat hij een werkelijk kunstenaar kan zijn. Als Verwey als dienstweigeraar heeft gezeten, vindt Boot dat Verwey genoeg ‘geleden’ heeft. In 1923 wordt Boot alsnog Verweys leermeester en inspirator. In 1941 verhuist Verwey naar zijn huis aan het Spaarne en richt zijn atelier in op de eerste etage. Hij verbindt zich aan verschillende kunstenaarsverenigingen en is medeoprichter van de Hollandse Aquarellistenkring. Verwey trouwt op latere leeftijd met tekenaar, schilder en naaldkunstenaar Jeanne Tilbusscher. Zoals bekend is Kees geen gemakkelijke man, krijgt regelmatig ruzie met vrienden en hij houdt het niet lang uit bij kunstenaarsverenigingen. Verwey stijgt al snel boven zijn oude leermeester Boot uit en wordt een van de belangrijkste kunstenaars van bloemstillevens, portretten en interieurs van de twintigste eeuw. Zijn werk wordt getoond in diverse grote musea in binnen- en buitenland.
Steijn en Verwey zijn beiden bezeten van schilderen, hun leven staat geheel in het teken van kunst. Ze leven voor het kijken, het onderzoeken en vastleggen in verf van de wereld om hen heen.


Titel Verwey en Steijn – gedeeld atelier
Datum 19 januari – 20 mei 2024
Waar Verwey Museum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem
Tijd zondag en maandag 12 - 17 uur, dinsdag t/m zaterdag 11 - 17 uur