HEEMSKERK - In november start PWN met het opnieuw inrichten van gebied ‘de Vlotter’ in Heemskerk. Een gebied waar mens en natuur al eeuwen met elkaar zijn verbonden. De laatste decennia is het tuinbouw gebruik op de Vlotter geïntensiveerd en hierdoor zijn plant- en diersoorten uit het gebied verdwenen. PWN gaat het gebied weer tot leven brengen door de grondwaterstand op een natuurlijke manier te verhogen en door cultuurelementen, zoals de elzenhagen en begrazing door schapen, terug te brengen. De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2022 afgerond.

Water en natuur
Projectleider Niels Hogeweg: ‘Na de herinrichting maakt water opnieuw onderdeel uit van het landschap en dat is belangrijk, want veel inheemse duinsoorten zijn afhankelijk van natte omstandigheden.’ In de nieuwe duingraslanden en waterlopen komt er veel ruimte voor de natuur, maar worden er ook extra wandelmogelijkheden gecreëerd.

‘We hopen dat op den duur ook parnassia terugkomt in het gebied. Parnassia is een zeldzame plant met witte bloemen, die groeit in natte duinvalleien. Parnassia zien wij als een zogenoemde 'prestatie-indicator'. Dat betekent grofweg dat als we deze soort tegenkomen in een gebied, dat de natuur in een goede staat verkeerd’, aldus Niels Hogeweg

De schaapskudde zorgt er na de inrichting voor dat de natuur openblijft en dat er ruimte blijft voor bloeiende kruiden. De nectar uit bloeiende kruiden is belangrijk voor insecten en vogels die daar direct van profiteren.

Nieuwe recreatiemogelijkheden
Over het waterrijke gebied komen bruggetjes voor wandelaars. Aan de rand van het gebied, richting de achterliggende bossen komt een speelweide en een speelbos. Aan picknicktafels bij het speelbos is er ruimte om wat langer in het gebied te blijven en te genieten van de natuur en de schaapskudde.

Clusterbuien opvangen
Door klimaatverandering wordt het steeds droger en heter, maar ook steeds natter. In de binnenduinrand, op plekken zoals de Vlotter, vinden we nog ruimte voor het creëren van meer ruimte voor wateropslag, natuurontwikkeling en recreatie. Zo functioneert de nieuwe natuur in de Vlotter straks als spons voor grote hoeveelheden regen tijdens clusterbuien, terwijl het er ook aantrekkelijker wordt om te wandelen en er meer variatie in de natuur ontstaat.

Geschiedenis tentoonstellen
Vanaf 1300 werd gebied de Vlotter al bewoond en omstreeks 1700 stond hier een landhuis omringd met een boerderij, theekoepeltje en een koetshuis. Mogelijk vindt PWN tijdens de graafwerkzaamheden restanten van deze bouwwerken. Eventuele vondsten worden in de nieuwe inrichting van het gebied verwerkt.

De Vlotter
De naam de Vlotter dateert uit een tijd dat hier hout 'gevlot' werd via duinwater. In het duin werd hout verzameld en dat werd via water vervoerd naar de rand van het duingebied. Dit hout werd gebruikt voor de bouw van een hek om herten binnen het duingebied te houden en gewassen te beschermen. Uit deze oude praktijken blijkt hoe nat het hier ooit is geweest. Het beschermen van de gronden tegen herten was alleen niet genoeg, de grond moest ook worden beschermd tegen de gure zoute zeewind. Hiervoor werden er elzenhagen aangeplant rondom de landbouwveldjes.

Vragen het bij de keet
Gedurende de werkzaamheden is er iedere woensdag tussen vier en vijf uur iemand van PWN aanwezig bij de keet voor het beantwoorden van vragen over deze werkzaamheden.