HEEMSKERK - Op woensdagmiddag 18 mei staat bij Ontmoetingscentrum De Stut, Maasstraat 3 Heemskerk, de deur open voor een inloopbijeenkomst van de gemeente Heemskerk. Een ieder die het buurtwerk van de gemeente Heemskerk een warm hart toedraagt kan zijn of haar ideeën en wensen delen met de aanwezige beleidsambtenaren.

Ieders mening telt en kan ook de toekomst van Ontmoetingscentrum De Stut bepalen. Bent u die middag tussen 13.00 en 16.00 uur verhinderd? Er liggen enquêteformulieren in de hal die ingevuld mogen worden.