HEEMSKERK - Nog anderhalve week lang mag het verhoogde werkterrein van TenneT op het strand van Heemskerk zich 'het grootste zandkasteel van Nederland' noemen. Begin februari gaat de constructie tegen de vlakte om plaats te maken voor de aanleg van de zeekabels voor de windparken op zee. De netbeheerder nodigt iedereen uit de mooiste foto's te delen.


Even voor de statistieken... Met behulp van zo'n 50.000 kuub strandzand, enkele stalen damwanden en reusachtige zandzakken heeft aannemer NRG vorig jaar het 'fort' bij Heemskerk opgetrokken. Het resultaat is een verhoogd werkterrein van 150 bij 80 meter, met een hoogte van zes meter aan de zeezijde en drie meter aan de duinzijde.

Uniek

Omdat de boringen, die vanaf het werkterrein onder de duinen door zijn uitgevoerd, in het najaar plaatsvonden was een robuuste constructie noodzakelijk. Zo kwam er een tijdelijk zandkasteel te staan dat een storm kan trotseren met een sterkte die zich statistisch gezien maar eens in de 20 jaar voordoet. Kortom, een specialistische operatie die zich met recht uniek mag noemen.

Leuke prijzen

Na het intrekken van de vierde mantelbuis onder de duinen door, breekt aannemer NRG de verhoging in februari weer af. Vanuit de gedachte 'gelukkig hebben we de foto's nog...' nodigt TenneT jong, oud, professional en hobbyfotograaf uit dit bijzondere bouwwerk op foto vast te leggen.

Deel je foto's

De mooiste plaatjes kunnen rekenen op een leuke prijs. Zo zijn er drie cadeaubonnen van respectievelijk 150, 100 en 50 euro te vergeven. Maak in deze laatste week nog een paar mooie foto's en mail deze (tot en met 20 februari 2022) naar richard.koenders@tennet.eu Uiteraard aan iedereen het verzoek om de ter plekke geldende veiligheidsvoorschriften altijd in acht te nemen.