HEEMSKERK - Stichting In de ruimte is een organisatie die zich inzet voor (jonge) mensen in Suriname met een lichamelijke beperking. Zij houden zich o.a. bezig met het verzorgen en opleiden van jongeren met een beperking, zodat ook zij kansen krijgen zich te ontwikkelen.

Bettie de Boer van Stichting In de ruimte is op een dag naar Kringloopwinkel De Groene Ezel gegaan en vroeg of er ook wel eens incontinentiemateriaal wordt ingeleverd en zo ja, of zij dat dan mag hebben voor hun stichting. Dit bleek inderdaad het geval en zo ontstond een samenwerking. Kringloopwinkel De Groene Ezel werkt voor diverse goede doelen en hulp kan niet alleen financieel worden geboden, maar ook in natura. Binnengebracht incontinentiemateriaal wordt door de kringloopwinkel apart gehouden en gedoneerd aan Stichting In de ruimte.

Vorig jaar, tijdens de coronacrisis, was er ook behoefte aan paracetamol. Kringloopwinkel De Groene Ezel heeft ruimte in de winkel vrijgemaakt om paracetamol in te zamelen. Zowel de vrijwilligers als de klanten doneerden een ruime hoeveelheid aan paracetamol. Alle ingezamelde paracetamol is toen ook aangekomen bij Stichting In de ruimte in Suriname. Aangezien dat daar heel duur is, waren ze er ontzettend blij mee.

Mocht u incontinentiemateriaal willen doneren aan deze stichting, dan kunt u dat inleveren bij Kringloopwinkel De Groene Ezel op de Lijnbaan in Heemskerk. Inbrengen kan op maandag van 09:00 uur tot 15:00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 16:00 uur en op zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur. Wilt u ook nog komen winkelen, dan kan dat op zaterdag en op dinsdag tot en met donderdag vanaf 12:00 uur.