HAARLEM - Het stationsgebied van Haarlem moet een veilige en fijne plek worden om doorheen te wandelen naar de stad, de fiets te pakken of op de trein te stappen.


Een levendige plek waar wordt gewerkt en gewoond, maar waar je ook een terrasje kunt pakken of je boodschappen doen. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang en je kunt er gemakkelijk overstappen van de bus op de trein of andersom. Ook worden de bolwerken in Haarlem met de binnenstad verbonden en houden we in de plannen rekening met klimaatverandering.

Dat staat in de visie voor het stationsgebied waar de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland samen aan hebben gewerkt. Deze visie vormt het kompas voor de ontwikkeling tot 2040 en is tot stand gekomen met inbreng van Haarlemmers, reizigers en andere geïnteresseerden.

Toename van verkeer
Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker in Haarlem. Meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid in de stad en in de regio. Uit onderzoek blijkt dat (ondanks de gevolgen van corona) het busvervoer verder zal groeien en ook het aantal auto’s op de N200 verder toeneemt. Ook is er meer behoefte aan fietsenstallingen.

Ambities
Het stationsgebied moet een aantrekkelijke plek worden waar wonen, werken en verblijven samenkomen. Voetgangers en fietsers krijgen in de omgeving van het station voorrang. De wandel- en fietsroutes naar het station en het centrum worden veiliger en er komen meer overdekte fietsenstallingen bij het station.

Ook wordt gekeken hoe de oversteek voor fietsers van de drukke N200 (aan de noordkant van het station) makkelijker, veiliger en sneller kan worden. Bijvoorbeeld door het autoverkeer op de N200 te verminderen.

De visie voor het stationsplein wordt nog aangeboden aan het gemeenteraad van Haarlem. De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met vervolgonderzoeken en het nader uitwerken van een aantal zaken.