HEEMSKERK - Cultuurhuis Heemskerk start op vrijdag 23 september House of Talents; Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals muziek-, dans- en kunstlessen, maar ook een prikkelvriendelijke uitgaansavond in Podium Laurentz is onderdeel van het programma. Mirjam du Cloo, directeur Cultuurhuis Heemskerk: “Wij vinden dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn, de activiteiten worden op maat gemaakt en door onze kunstprofessionals uitgevoerd.”


Maatschappelijk belang voor kwetsbare doelgroep
House of Talents heeft als doel om kunst- en cultuureducatie in te zetten als onderdeel van het vergroten van de cultuurparticipatie voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. In 2021 heeft het cultuurhuis onderzoek gedaan naar het aanbod voor deze doelgroep. Het bleek dat er weinig aansluit bij de behoeftes en mogelijkheden op cultureel gebied en in de vrije tijd maar dat de vraag er wel degelijk is. Het aanbod wat vanuit de zorginstellingen wordt aangeboden sluit vaak niet aan op hun behoeftes en interesses. Dit leidt ertoe dat een groot deel van deze jongvolwassenen minder vaak een hobby uitoefenen, minder snel lid zijn van een vereniging en minder vrienden hebben. Voor het welzijn en de participatie en het voorkomen van een negatieve invulling van de vrije tijd, is het enorm belangrijk dat er ook specifiek voor deze doelgroep een plek is waar ze in een veilige omgeving met anderen in contact komen en waar een inspirerend en leuk vrijetijdsaanbod is. De jongvolwassenen zijn extra kwetsbaar, omdat in eerste instantie niet aan de buitenkant zichtbaar is dat de persoon een beperking heeft. Zo worden ze benaderd als volwassenen, terwijl zij niet het vermogen hebben om als een volwassene te denken en te handelen. Vanwege deze ‘kwetsbaarheid’ voelen veel zich binnen het reguliere culturele aanbod niet direct comfortabel.

De activiteiten
Gedurende het seizoen worden verschillende lessen gegeven zoals streetdance, tekenen en schilderen, percussie en DJ. Ook is er ruimte voor inspraak en wordt er dus geluisterd naar de wensen van de deelnemers. Met een vaste avond met op maat gemaakt aanbod wordt dit een toegankelijke en vertrouwde plek voor de jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. De prikkelvriendelijke uitgaansavondavond is ook de plek waar ze kunnen presenteren of exposeren en is enkel toegankelijk voor de doelgroep zelf.

Samenwerkingspartners
Cultuurhuis Heemskerk heeft met financiële steun van provincie Noord-Holland voor de komende twee seizoenen een vast cursusaanbod kunnen programmeren. De lessen, de docenten en de werkwijze is aangepast zodat iedereen zich welkom voelt. Dit allemaal in samenwerking met partners uit het sociaal domein zoals De Hartekamp Groep, Philadelphia Zorg en Goed voor Elkaar.

Informatie over deelname House of Talents
Aanmelden bij Cultuurhuis Heemskerk (kan ook door begeleider):
info@cultuurhuisheemskerk.nl of 0251 836 003
Kosten € 25,- per cursus
Start 23 september 2022 Tekenen & Schilderen van 19:00-21:00 uur, Streetdance van 19:00-20:30 uur