HEEMSKERK - Met het planten van een fruitboom op landgoed Marquette is op donderdag 21 maart de afronding gevierd van de compensatie voor het verwijderen van 9,2 hectare groen aan de Zeestraat in Wijk aan Zee. In 2019 liet TenneT dit groen achter de hekken op het voormalige terrein van Tata Steel verwijderen voor de bouw van het transformatorstation. In samenwerking met PWN en de gemeenten Beverwijk en Velsen heeft TenneT de kap met ruim 16 hectare groen gecompenseerd.

Bij voorkeur vindt compensatie zo dicht mogelijk plaats bij de locatie waar het groen verdwijnt. In Beverwijk en Wijk aan Zee was onvoldoende ruimte om de ruim 9 hectare groen in grotere aaneengesloten delen te compenseren. Op zoek naar andere mogelijkheden kwam TenneT in contact met drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN. PWN zag direct mogelijkheden om de natuur te versterken in onder meer de binnenduinrand. Vanuit de samenwerking met TenneT is meer dan 12 hectare natuur ontwikkeld tussen Wijk aan Zee en Castricum.


Bosgroeiplaatsen

Voor de compensatieopgave van TenneT werd in 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een lijst met 'bosgroeiplaatsen' ingediend. Hierbij gaat het om De Vlotter (6,4 ha) en Marquette (1,4) in Heemskerk, Zanderij (2,4 ha) en Duin en Bosch (1,0) in Castricum en de Duinen van Boreel (1,5) in Wijk aan Zee. Met de projecten die TenneT met Beverwijk en Velsen heeft gerealiseerd, komt dat in totaal neer op ruim 16 hectare nieuw groen in de regio.

Ruimte voor natuur

Sjakel van Wesemael, directeur Natuur & Beleving bij PWN: 'Via de boscompensatie van TenneT kregen we de mogelijkheid om ruimte voor natuur te realiseren. We hebben geen bomenakkers aangeplant maar de juiste omstandigheden gecreëerd waarin bos zich op natuurlijke wijze kan ontwikkelen, passend bij het gebied. Dit kunnen we zelfs nu al volop terug zien in bijvoorbeeld natuurgebied De Vlotter in Heemskerk en Duin en Bosch bij Castricum waar vochtige bossen met bomen als de els en wilg zich snel ontwikkelen. In drogere gebieden als De Zanderij in Castricum zien we dat meidoorn, eik en populier het erg goed doen'.


Landgoed Marquette

Van Wesemael: "Hier op Landgoed Marquette hebben we de historische boomgaard in ere hersteld, met aansluitend een laan van zwarte elzen. Tussen de fruitbomen staan ook oude appelrassen, die van oudsher in Noord-Holland voorkomen. Een ontzettend interessant project dat we in samenwerking met historische verenigingen hebben uitgevoerd. Met het planten van deze laatste fruitboom markeren we met TenneT de afronding van een vruchtbare samenwerking."

Nieuw en openbaar groen

Ook netbeheerder TenneT kijkt tevreden terug op de samenwerking. 'We beseffen heel goed dat de kap van het groen voor het transformatorstation impact heeft gehad', aldus Jaap Nijland, projectdirecteur offshore NL bij TenneT. 'Daarom zijn we blij dat we hiervoor bijna een verdubbeling van nieuw en openbaar groen terug hebben kunnen geven. Op de plekken waar we werken aan de overstap op duurzame energie, proberen we waar mogelijk een betere wereld achter te laten.'