Heemskerk - Afgelopen jaar is Cultuurhuis Heemskerk in samenwerking met het Taalhuis van Bibliotheek IJmond gestart met zangbijeenkomsten waar anderstaligen en Nederlandstaligen samen kunnen zingen.

Het Taalhuis IJmond organiseert verschillende activiteiten, zoals Taalspreekuren en leeskringen. Voor de uitvoering werkt de bibliotheek vaak samen met andere organisaties en taalpartners. “Samen zingen in het Nederlands” bevordert zowel de taalontwikkeling op een ongedwongen gezellige wijze en de sociale contacten. Toch blijkt dat de drempel groot is om als anderstalige naar een dergelijke bijeenkomst te komen. Nederlandstaligen die anderstaligen kennen, nodigen we van harte uit om samen met deze zangbijeenkomsten mee te doen. Soms is een klein duwtje in de rug al voldoende. Iedereen is welkom.

Er worden oude en nieuwe Nederlandse (pop) liedjes gezongen onder leiding van zangdocent Claudette Beltman, docent van Cultuurhuis Heemskerk. In de pauze kunnen de deelnemers een praatje met elkaar maken en een kopje koffie/thee drinken. Goed kunnen zingen is geen vereiste, het plezier in zingen en oefenen met de Nederlandse taal wel. De zangbijeenkomst is van 13.00 tot 14.30 uur. Donderdag 21 maart is iedereen weer van harte welkom in Cultuurhuis Heemskerk aan de Maerten van Heemskerckplein 5 in Heemskerk. Voor meer info: www.cultuurcentrumheemskerk.nl, info@cultuurcentrumheemskerk.nl of bel 0251 836003. Of neem een kijkje op de nieuwe facebookpagina “Samen Nederlands Zingen”.