HAARLEM - Provincie Noord-Holland reserveert 8 miljoen euro uit het OV-fonds voor de aanleg van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.


De gemeente Haarlem heeft een aanvraag ingediend vanwege de verwachte sterke toename van het aantal OV-reizigers tussen Haarlem en Amsterdam. De provincie wil er samen met de regio voor zorgen dat het OV-netwerk toekomstbestendig is.

Met deze reservering uit het OV-fonds geeft de provincie het signaal af hoe belangrijk zij het vindt dat dit knooppunt er gaat komen. Dit knooppunt is essentieel voor OV-reizigers om gemakkelijk en snel van deur tot deur kunnen reizen in de toekomst. Het wordt een belangrijke schakel in het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam. Naast dit knooppunt zijn ook stationsgebieden Haarlem en Haarlem Oostpoort belangrijke knooppunten in dit netwerk. Daarom wordt de (door)ontwikkeling van deze 3 knooppunten in samenhang bekeken.

De besteding van 8 miljoen

De reservering van 8 miljoen euro is bedoeld voor de aanleg van een goed, functionerende mobiliteitshub. Dit is een locatie waar verschillende vervoersmogelijkheden (bus, trein, fiets) bij elkaar komen en waar verschillende voorzieningen aanwezig zijn zodat reizigers hun weg zo goed als mogelijk kunnen vervolgen. Naast de aanleg is het budget ook voor de aansluiting op bestaande en nieuwe verkeersroutes en een duurzame inrichting van de openbare ruimte van het knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.