HAARLEM - In de doorfietsroute Velsen - Haarlem ontbreekt tussen Santpoort-Noord en Haarlem-Noord een goede verbinding naar het fietspad langs de Westelijke Randweg (N208).


De provincie Noord-Holland onderzoekt naar de mogelijkheid op welke manier deze fietsverbinding langs de provinciale weg kan worden aangelegd.

Fietsverbinding

Het gaat om een nieuw stuk fietspad langs de westkant van de Westelijke Randweg tussen het Schoterkerkpad (ter hoogte van de Jan Gijzenvaart) in Haarlem-Noord en de Hoofdstraat in Santpoort-Noord. De provincie onderzoekt hoe dit fietspad in noordelijke richting kan worden doorgetrokken zodat het aansluit op het (door)fietspad in Santpoort-Noord. Doel is om fietsers tussen Haarlem en Velsen een logischer route te bieden dan de fietsroute die over de Rijksstraatweg en door het centrum van Haarlem gaat.

Onderzoeken

Er zijn 2 potentiele routes: de weilandvariant en de bermvariant. De provincie onderzoekt of een van deze beoogde routes haalbaar is om te realiseren. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of dit gebied binnen het ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ valt. Dit zijn landschappen waarop de provincie extra zuinig is vanwege de bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier. Daarnaast onderzoekt de provincie de bestemmingsplannen, de grondeigendommen, de watergangen, de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van kabels en leidingen. Ook wordt gekeken naar de verkeersveiligheid van beide routes en de geplande ontwikkelingen binnen de omgeving. Zoals bijvoorbeeld woningbouw.

Procedure

Afhankelijk van de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken, zal blijken of er een mogelijkheid is voor de aanleg van een nieuwe fietsverbinding. De provincie verwacht het eerste kwartaal van 2022 meer duidelijkheid te hebben over de onderzoeken. Uiteraard zal de provincie de omgeving uitgebreid informeren over het vervolg.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.