HAARLEM - De provincie Noord-Holland heeft al lange tijd plannen voor een fietsverbinding langs de Westelijke Randweg (N208) tussen de Munterslaan en de Claus Sluterweg. De beoogde fietsverbinding vergroot de verkeersveiligheid ter hoogte van het kruispunt N208 met de Leidsevaart. Door meerdere oorzaken konden de plannen voor de fietsverbinding steeds niet concreet worden. Hierdoor heroverweegt de provincie het ontwerp van het fietspad.


Doorfietsroutes

De fiets speelt een belangrijkere rol in de regionale mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Om het gebruik van de fiets te stimuleren zijn meer doorfietsroutes nodig in de regio Kennemerland. Het doel is een regionaal netwerk van doorfietsroutes. Doorfietsroutes verbinden woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, bushaltes, treinstations en recreatiegebieden met elkaar.

Stand van zaken ontwerp fietsverbinding (N208)

Het ontwerp van de fietsverbinding is de laatste jaren meerdere keren gewijzigd. Dit heeft te maken met meerdere oorzaken zoals de verkeersveiligheid, milieuduurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en door de toename van het fietsverkeer.

Daarnaast is de provincie met onder andere de gemeente Haarlem in gesprek gegaan over de toekomstige ontwikkelingen in de regio en om de effecten voor de toekomstige behoefte aan fietspaden te beoordelen. De gemeente Haarlem heeft als de wens een fietstunnel onder de Westelijk Randweg (N208) bij de Leidsevaart. De provincie en de gemeente Haarlem zijn op dit moment samen bezig met een haalbaarheidsstudie. Omdat de beoogde fietstunnel onderdeel kan uitmaken van een alternatieve doorfietsroute is de uitwerking van het fietspad langs de N208 teruggegaan naar de tekentafel.

Veilige en directe verbinding Coornhert Lyceum

De provincie heroverweegt door deze ontwikkelingen de doorfietsroute. Prioriteit is een directe en veilige fietsverbinding voor de leerlingen van het Coornhert Lyceum. De provincie werkt op dit moment aan het ontwerp van een fietsbrug over de Leidsevaart tussen de Pieter van Musschenbroekstraat/Leidsevaartweg (west) en Overloop/Claus Sluterweg oost. Zodra meer bekend is over het ontwerp van de fietsbrug communiceert de provincie dit via de website.