VELSEN - Van 3 tot en met 10 november is de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Nog steeds wonen ruim 800 kinderen in Nederland op een plek waar het voor hen niet stabiel genoeg is. Zij wachten tot ze groen licht krijgen en terecht kunnen in een fijn pleeggezin. Er zijn nog steeds meer pleegouders nodig. In deeltijd, kortdurend of voor langere tijd. Zodat ieder kind zo thuis mogelijk kan opgroeien.

Groen licht
Op dinsdagavond 2 november a.s. om precies acht uur geeft Pleegzorg Nederland groen licht voor de Week van Pleegzorg 2021. Vanaf het bordes van het stadhuis in Rotterdam deelt auteur, columnist voor de Volkskrant en voormalig pleegkind Lily Monori van Dijken hoe pleegzorg haar leven heeft verrijkt. Zij leest voor uit haar kersverse autobiografie ‘Het verborgen meisje’.

Pleegzorg
In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond werken de verschillende aanbieders van jeugdhulp Kenter, Levvel, Parlan en William Schrikker Gezinsvormen samen bij het werven, screenen, matchen en begeleiden van pleegouders. Tijdens de Week van de Pleegzorg vragen zij aandacht voor het tekort aan pleegouders. Het blijkt dat er met name voor kinderen boven de acht jaar een wachtlijst is.

Week van de pleegzorg
Tijdens de Week van de Pleegzorg organiseren de jeugdhulporganisaties sámen met de gemeenten allerlei activiteiten voor pleegouders en pleegkinderen.Op 16 november 2021 organiseren Kenter, Levvel, Parlan en WSG een gezamenlijke online informatie bijeenkomst over pleegzorg. Voor meer informatie en aanmelden zie: https://openjewereld.nu/regio/noord-holland/