HAARLEM - De provincie Noord-Holland werkt aan een veilige en directe fietsverbinding voor de scholieren van en naar het Coornhert Lyceum door de aanleg van een fietsbrug over de Leidsevaart.


Reageren op de plannen

In de zomer van 2023 publiceert de provincie Noord-Holland de plannen. Belangstellenden krijgen na de zomervakantie 4 weken de tijd om op de plannen te reageren. Aan het begin van die periode organiseert de provincie ook een brede informatieavond om de plannen toe te lichten. De exacte datum wordt nog gecommuniceerd. Naar verwachting wordt het definitieve ontwerp in het najaar van 2023 vastgesteld.

Fietsverbinding Westelijke Randweg (N208)

De daadwerkelijke realisatie van de fietsbrug en het fietspad is onder voorbehoud van financiering door Provinciale Staten. De provincie Noord-Holland heeft al lange tijd plannen voor een fietsverbinding langs de Westelijke Randweg (N208) tussen de Munterslaan en de Claus Sluterweg. Deze fietsverbinding vormt een van de missende schakels in de doorfietsroute van Beverwijk naar Heemstede/Hoofddorp. Tussen 2006 en 2019 zijn voor deze fietsverbinding diverse plannen uitgewerkt, die vanwege gebrek aan ruimte en draagvlak tot op heden niet zijn uitgevoerd.
Vanwege het belang voor de verkeersveiligheid van scholieren van en naar het Coornhert Lyceum hebben de gemeenten en de provincie in 2021 afgesproken om het project Fietsbrug Leidsevaart N208 los te koppelen van het project Fietsverbinding N208.

Hoe een goede fietsroute tussen de Munterslaan en de Leidsevaart eruit kan komen te zien, wordt nog door de provincie en de gemeente Haarlem onderzocht. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in Haarlem Zuid-West. Daarnaast onderzoeken de provincie en de gemeente de mogelijkheid van een fiets- en voetgangerstunnel onder de N208 ter hoogte van de kruising met de Leidsevaartweg in de gemeente Haarlem.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project Fietsbrug Leidesvaart? Dan kunt u contact opnemen met het servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl