HAARLEM– De Participatiekoren Haarlem, Bergen en Midden-Delfland brengen op Wereld Alzheimerdag – 21 september 2020 – voor het eerst sinds de coronapandemie, de hoogtepunten uit de Matthäus Passion, in een hartverwarmende concertfilm. Mensen met dementie of parkinson en hun naasten spelen een hoofdrol in dit concert. Niet alleen zingen zij samen met de koorzangers negentien beroemde koralen en aria’s uit de Passies van componist J.S. Bach, ook lezen zeven van hen een brief voor die zij tijdens de coronacrisis aan geliefden, verre vrienden of ministers hebben geschreven. Brieven over van elkaar afgescheiden zijn en het verlangen je over elkaar te kunnen ontfermen in moeilijke tijden. De concertfilm Erbarme dich gaat op 21 september om 20:00 uur online in première via Youtube en is een statement over de noodzaak van welzijn in de langdurige zorg, zeker in coronatijden

“Juist in deze moeilijke tijd moeten we ons ontfermen over mensen met dementie. Met ‘Erbarme dich’ doet Het Participatiekoor precies dat. Ik sta volledig achter hun missie om kunst & cultuur dementievriendelijk te maken. Want zingen helpt, geeft zingeving én stimuleert het haperende brein. Zeker als je wordt uitgedaagd om een aria van Bach te zingen,” zegt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder Alzheimer Nederland.

Unieke samenwerking tussen professionele en bekende muzikanten, kunstenaars en zorg

Eén dirigent, 60 zangers, 3 solisten, 11 muzikanten, 7 vertellers, 2 beeldend kunstenaars en 40 bewoners uit verpleeghuizen in Haarlem, Rotterdam, Bergen en Schiedam brengen de hoogtepunten uit de Matthäus Passion op 16 september in Cultuurkoepel Heiloo, zonder publiek.Dirigent: Bas van Houte Solisten: Marina Besselink (sopraan), Annelies van der Vlies (alt), Gerard Smits (Bas)

Het koor en solisten worden begeleid door het Collegium Delft Ensemble. De film wordt geproduceerd door filmmaker Raymon Hilkman (Moffenmeid ’19) in opdracht van Stichting Participatie met Dementie, Zon MW, Leve de Kunst, Leyden Academy. Gesteund door onder andere Alzheimer Nederland en Amsterdam UMC.

Repeteren in een koeienstal

Erik Zwiers, artistiek leider van Het Participatiekoor en radiomaker (podcast Wij zijn Nico), zegt hierover: “Het thema Erbarme dich hebben we vorig jaar al gekozen, maar niemand kon toen bevroeden hoe urgent dit zou worden.

Concertfilm als statement voor verbeteren balans tussen zorg en welzijn

Het Participatiekoor gelooft in de kracht van kunst als generator van zingeving en welzijn bij mensen die lijden aan een vorm van dementie of parkinson. De coronacrisis vergroot de impact van hun ziekte, nu bijna alle vormen van welzijn zijn weggevallen. De concertfilm ‘Erbarme dich’ is onderdeel van een reeks coronaproof activiteiten om mensen met dementie te betrekken bij de samenleving door samen met hen Levenskunst te maken. De stichting wil de samenleving uitdagen om met elkaar in gesprek te gaan en blijven over hoe we om willen gaan met de balans tussen zorg en welzijn, tijdens en na corona. Tenslotte is het participeren in kunst en cultuur een universeel recht.

Impact coronacrisis op leden Participatiekoren

Voor het coronatijdperk zongen vier Participatiekoren door het hele land wekelijks samen klassieke muziekstukken met mensen met dementie. Samen met professionele muzikanten en vocalisten repeteren de leden drie maanden voor het jaarlijkse Paasconcert, waarmee zij ten overstaan van een breed publiek, de hoogtepunten uit de Matthäus Passion brengen. Dit jaar werd de concertserie afgelast. En dat heeft grote gevolgen gehad voor de koorleden.