ZUID-KENNEMERLAND - Voor de doortastende natuurliefhebber is deze natuurmarathon een must. Zondag 28 april, is het weer zover, dan organiseert IVN Zuid-Kennemerland haar jaarlijkse nachtegalentocht in Nationaal Park Zuid- Kennemerland. Een volle dag in de natuur, van half vijf in de ochtend tot negen uur in de avond.


Onderweg wordt het volledige pallet aan duinlandschappen doorkruist. We beginnen bij de binnenduinrand tot aan zee en weer terug. Het accent ligt op de biodiversiteit van broed- en trekvogels in dit uitgestrekte duinreservaat met als speciaal aandachtspunt de nachtegaal.

Bijzondere zanger
Landelijk staat het Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan de top als broedlocatie voor deze bijzondere zanger. Je kunt de hele dag genieten van hun fraaie concert. In de middag is er een lunchstop.

Deze excursie is alleen toegankelijk voor deelnemers die de volledige tocht willen beleven!

Datum: zondag 28 april
Aanvang: 04:30 uur
Duur: tot 21:00 uur
Start: hoor je na aanmelding
Kosten: gratis
Aanmelden verplicht via Paul van Trigt, pvantrigtmetaalbewerking@planet.nl
Na aanmelding krijgen alle deelnemers meer informatie over deze activiteit.