HEEMSKERK - Op woensdag 21 september krijgt Heemskerk een Groene Strand Wimpel. Maar dat niet alleen, in heel Nederland krijgen in totaal acht stranden vandaag een wimpel uitgereikt, in drie provincies. Met dank aan actieve natuurorganisaties, strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers op het strand is het gelukt om meer ruimte voor natuur te creëren. Een belangrijke stap in de goede richting, want het gaat helaas niet goed met de natuur op de stranden in ons land.

Heemskerk verdient wimpel
In Heemskerk omarmde de strandvereniging Heemskerck enthousiast het Groene strand project. In één strandseizoen hebben ze zich al zo ingezet voor natuur en natuurbeleving op het strand, samen met de ondernemers van het strandpaviljoen en de gemeente Heemskerk, dat de Groene Strand Wimpel nu hier gehesen kan worden. Stranden die deze erkenning krijgen, hebben kunnen aantonen dat de natuurwaarden op het strand erkend worden, dat afspraken over beheer en gebruik deze waarden respecteren, dat een actieve, betrokken community zich er structureel voor inzet en dat mensen er weer van kunnen genieten.

En het strand van Camperduin mag dit jaar met trots de groene strand wimpel verlengen, want dit jaar is een nest van een bontbekplevier succesvol beschermd door een actieve lokale groene strand community.

Natuur en natuurbeleving terugbrengen op het strand
De missie van Het Groene Strand is om naast deze stranden, nog veel meer stranden in Nederland te vergroenen. Dit doen we door in gesprek te gaan over het huidige strandbeheer, rustplekken in te stellen voor broedvogels en nog meer strandcommunities op te richten. Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in Nederland. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden diverse soorten vogels een plek om te broeden. Ook dragen de planten bij aan het ontstaan van nieuwe duinen op het strand. Het Groene Strand wil daarom de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand, samen met zoveel mogelijk partners.

Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting ANEMOON en Vogelbescherming Nederland. Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.