BEVERWIJK - Het bestuur van Radio Beverwijk heeft vanaf deze week een gewijzigde samenstelling. Ron Toekook is de nieuwe voorzitter en René Moelee is de nieuwe secretaris. Zij volgen respectievelijk Jan Camfferman en Ab Jenema op, die allebei jarenlang deel van het stichtingsbestuur uitmaakten. Samen met de zittende bestuursleden gaan zij aan de slag met de nieuwe uitdagingen waarvoor de organisatie in de komende periode staat.


Het besluit van Jan Camfferman (1937) om af te treden als voorzitter van de organisatie hangt samen met zijn relatief hoge leeftijd. Zijn opvolger Ron Toekook (1966) is geboren en getogen in Limburg, maar woont sinds 2008 in de wijk Broekpolder. Ron heeft een media-achtergrond; hij studeerde journalistiek in Tilburg met radio als favoriete vak en hij is afgestudeerd aan de Nederlandse Film en Televisie Academie. Bijna tien jaar lang werkte hij als cameraman voor documentaires, dramaseries en speelfilms. Daarna was hij betrokken bij de opzet van een videogamebedrijf. Vanaf 2006 trad Ron in dienst bij Tele2, waar hij verantwoordelijk werd voor de registratie en uitzending van de Eredivisie Live-voetbalwedstrijden. Later werkte hij onder meer voor diverse bedrijven als interim digitale transitiemanager. In de afgelopen jaren vervulde hij daarnaast op vrijwillige basis een aantal bestuursfuncties. Momenteel is hij nog bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en TV Makers.

Voor Ab Jenema geldt dat hij de dertig jaar binnen het bestuur inmiddels heeft volgemaakt. Weliswaar bestaat de Stichting Lokale Omroep Beverwijk-Wijk aan Zee formeel nog geen dertig jaar, maar Ab maakte al deel uit van het bestuur in oprichting, dat in 1992 voor het eerst bijeen kwam. Zijn functie als secretaris wordt voortaan door René Moelee ingevuld. Hij was in de afgelopen bestuursperiode secretaris van de PvdA-fractie in de Beverwijkse gemeenteraad. In het dagelijks leven werkt hij als receptionist en verzuimcoördinator bij het Kennemer College, afdeling beroepsgericht onderwijs, in Heemskerk. Daar was hij eerder veertien jaar lang docent maatschappijleer. In 2017 werd hij door zijn collega’s gekozen tot lid van de medezeggenschapsraad en in 2021 werd hij hiervoor herkozen. Omroepervaring heeft René ook, want in de jaren 90 was hij secretaris bij de lokale omroep van Diemen: Radio Octaaf. Eerder was René als zelfstandig ondernemer al eens voorzitter van een winkeliersvereniging en vervulde hij de functie van secretaris en plaatsvervangend voorzitter bij een buurttoneelgroep.

Met de tijdige invulling van de twee vacatures bij Radio Beverwijk is continuïteit van het bestuurlijke werk binnen de organisatie gegarandeerd. Tijdens de bestuursvergadering van 9 mei zijn de twee nieuwe bestuurders formeel in hun functie benoemd. Ze worden in de eerste periode nog terzijde gestaan door hun voorgangers, zodat de overdracht soepel verloopt.