HAARLEM - Kom naar Paviljoen Welgelegen in Haarlem en bezoek met je klas de tentoonstelling ‘Verborgen Noord-Holland, Atlantische Slavernij In Beeld’.


Vaak wordt gedacht dat de Nederlandse slavernij hoofdzakelijk verbonden is met Amsterdam en Middelburg. ‘Verborgen Noord-Holland’ laat juist zien dat er ook in steden als Alkmaar, Beverwijk, Hoorn, Durgerdam, Haarlem of Zaandam sporen zijn te vinden van de slavernij. Dus ook in jouw stad of dorp.

Zonder de gruwelen en ellende van deze geschiedenis uit de weg te gaan, toont de tentoonstelling ook de kracht van mensen. Dat wil zeggen, de kracht van mensen die strijd hebben gevoerd tegen het kolonialisme en slavernij. Maar ook de kracht van mensen die tegen het ‘mainstream denken’ durfden in te gaan. Daarin zit voor iedere bezoeker het leermoment; wat doen mensen tegen onrecht?

Geschiedenis en burgerschap

De tentoonstelling gaat over geschiedenis en hedendaags burgerschap. Daarbij hoopt de provincie dat de bezoeker, jong en oud, de tentoonstelling verlaat met meer kennis over het koloniaal en slavernijverleden en de connectie daarvan met de eigen omgeving, gecombineerd met de vraag: wat kan ik in het licht daarvan nú doen?!

De provincie vindt het belangrijk om het koloniaal verleden zichtbaar en bespreekbaar te maken om zo racisme en vooroordelen te bestrijden.

Aanmelden

Interesse in een bezoek? Neem voor meer informatie contact op met Roos Copier of plaats meteen een aanvraag via dit aanvraagformulier.

Praktisch

De tentoonstelling staat van 1 juli tot 7 oktober 2022 in Paviljoen Welgelegen in Haarlem en is geschikt voor leerlingen van alle niveaus in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Een bezoek aan de tentoonstelling is gratis inclusief 2 rondleiders per klas.

Is vervoer naar Haarlem financieel niet mogelijk, neem dan alsnog contact op, dan zoekt de provincie naar een oplossing.