BEVERWIJK - Vanaf zaterdag 17 juni is er in Museum Kennemerland een nieuwe tentoonstelling
te bekijken over de tuinbouw in Midden-Kennemerland.


Ooit was de tuinbouw gezichtsbepalend voor Midden-Kennemerland. Nu is dit nauwelijks
nog voor te stellen wanneer je als bezoeker door deze sterk verstedelijkte en
geïndustrialiseerde streek trekt. De tuinderijen op de geestgronden, 'de goeie gronden'
waarop vele gezinnen hun inkomen verdienden, stonden tot ver in de twintigste eeuw
wijd en zijd bekend om hun kersen, aardbeien, wortelen en asperges. Het was hard en
lang werken 'op de tuin' en een opgave om met de vele onzekerheden om te gaan.
Maar ook was het een vrij bestaan.

Sporen zijn er nog te over in de regio. Zichtbare in de overgebleven tuinderijen,
onzichtbare bij de inwoners in wiens herinnering de tuinderij nog een belangrijke rol
speelt. Het is levend erfgoed dat heeft bijgedragen aan de welvaart van de streek, de
groei van de plaatsen, de cultuur en de mores van de inwoners.

Van binnenuit staat de tuinbouw nu onder druk. De 'goeie grond' zucht onder intensieve
bewerkingen, kunstmest, bestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen en het hoge
productietempo. De stikstofcrisis zet de tuinbouw in een grimmiger licht. De buitenwacht
kijkt kritisch naar de tuinbouw, de sector zelf zet zich schrap. Hoe bewaren we het
tuinderserfgoed en bijbehorend landschap voor de toekomst? Hoe geven we het een
nieuw elan, zodat de 'Goeie Grond' niet omslaat in 't 'Barre Land'?

In deze tentoonstelling nemen we u mee in de geschiedenis van de tuinderijen in deze
streek. Van de vroegste bewoning via de warmoezerij naar de hoogtijdagen, tot het
slinken van het tuinbouwareaal in de 20ste eeuw. De vragen en dilemma's van nu hebben
we ook aan dichters en kunstenaars voorgelegd. Dat maakt dat deze tentoonstelling
blijft 'groeien' en 'bloeien', zoals ooit de teelt.

De gedichten van gelauwerd dichter Hans Tentije, geboren en getogen in Wijk aan Zee,
geven het oude agrarische landschap een melancholieke ondertoon. Als slot van de
tentoonstelling reflecteert Beverwijker Jan van Kampen met zijn installatie op de huidige
tuinbouw. Begin september treedt het museum naar buiten met een manifestatie op
Heemskerkerduin. Idee en organisatie is in handen van Jaap Velserboer en Truus Zonneveld.