ZANDVOORT - Het Centrum voor Jeugd en Gezin Zandvoort is verhuisd. Wethouder de heer Bluijs heeft dinsdag 18 juni de nieuwe locatie feestelijk geopend. Deze locatie deelt het Centrum voor Jeugd en gezin onder andere met het Sociaal Wijkteam, jongerenwerk en de welzijnsorganisatie Pluspunt. Deze gezamenlijke huisvesting versterkt de onderlinge samenwerking. Wanneer het niet lekker loopt in een gezin of wanneer ouders vragen hebben over de opvoeding staan we samen klaar voor de inwoners van Zandvoort.

Op de website www.cjgkennemerland.nl kunnen ouders en jongeren veel informatie vinden. Als zij hun vraag liever persoonlijk stellen (kan ook anoniem), kan er altijd contact opgenomen worden met het Informatie- & Adviesteam via 088 - 995 8484.

Het nieuwe adres is:
Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort

Centrum voor Jeugd en Gezin
Opvoeden en opgroeien: het is zo gewoon en ook zo ingewikkeld. Iedereen komt wel eens in een situatie waar je niet goed weet hoe je het aan moet te pakken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin luistert, biedt advies en ondersteuning aan ouders, opvoeders, kinderen en jongeren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin werkt hierin samen met scholen, de Jeugdgezondheidszorg, het sociaal wijkteam en veel andere organisaties op het gebied van jeugd.