CASTRICUM - Gedeputeerde Staten (GS) gingen 30 mei 2023 akkoord met het toevoegen van grond in Zanderij Noord aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN) als natuurgebied. Dit voorjaar heeft de provincie die grond aangewezen om in het Natuurnetwerk te komen. Door het Natuurnetwerk ontstaat er nieuwe natuur tussen Castricum en de duinen.


Natuurgebied Zanderij Noord

Samen met organisaties en belanghebbenden werkt de provincie aan het ontwikkelen van een Natuurnetwerk. Hiermee werken de provincie, de gemeente Castricum en waterleidingbedrijf PWN aan het ontwikkelen van Zanderij Noord als natuurgebied.

Het NNN helpt de natuur om sterker te worden, zoals het Noord-Hollands Duinreservaat. Ook het is goed voor onze watersystemen, zoals het vasthouden van water tijdens perioden van droogte. Daarnaast is het een gebied waar we kunnen recreëren, zoals wandelen en fietsen.

Grenzen Natuurnetwerk

Soms is er een aanpassing van de grenzen in het Natuurnetwerk nodig. Het ligt aan de ecologische mogelijkheden in het gebied of grond binnen of buiten het Natuurnetwerk valt. Als er bijvoorbeeld kansen zijn voor beschermde planten en dieren om zich te verplaatsen en voort te planten, kan het gebied in het Natuurnetwerk komen te liggen. Andersom, als een gebied weinig kansen heeft voor het Natuurnetwerk, kan het besluit zijn dat die grond niet meer in het netwerk valt. Het opnieuw bepalen van de grenzen gebeurt 1 keer per jaar.


Foto: duinen in Castricum

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is belangrijk voor het beschermen van de biodiversiteit en de ecosystemen. Door de natuurverbindingen van het netwerk, kunnen dieren en planten zich verspreiden. Daarnaast draagt het bij aan een duurzame toekomst; waarin mens en natuur in evenwicht kunnen bestaan.

Statencommissie

Tot en met 30 april 2023 kon gereageerd worden op de voorgestelde aanpassingen. Voordat GS de wijzigingen definitief vaststellen, worden die eerst, inclusief de Nota van Beantwoording, naar verwachting in de Statencommissie van 19 juni 2023 besproken. Tijdens die vergadering is inspraak mogelijk. De agenda en de mogelijkheden tot bijwonen en inspraak staan op noord-holland.nl/statencommissies. Naar verwachting stellen GS de aangepaste werkingsgebieden eind juni vast en gelden de grensaanpassingen per 1 juli 2023.

Meer informatie is te vinden op de pagina van de Omgevingsverordening.