HEEMSKERK - Gedeputeerde Esther Rommel en algemeen directeur van PWN, Paulien Pistor, hebben 8 april natuurgebied De Vlotter in Heemskerk geopend.


Ruimte voor recreatie, een gezonde waterhuishouding en bijzondere natuur. Dat was het doel bij de herinrichting van natuurgebied De Vlotter, die na een voorbereidingstijd van 4 jaar in november 2021 startte. Op vrijdag 8 april werd het succesvol ingerichte gebied officieel geopend.

Op de voormalige agrarische gronden is de grondwaterstand verhoogd. Ook is ruimte gegeven aan de natuurlijke waterlopen omgeven door vochtige duinvalleien. Het agrarische gebruik maakte plaats voor natuur en wandelmogelijkheden langs bloemrijke vochtige graslanden met veel variatie en elzenhagen. De schapen blijven en zijn daarmee onderdeel van de cultuurhistorie van De Vlotter.

Bloeiende kruiden

De nieuwe inrichting is goed voor bloeiende kruiden en de insecten en vogels die daar direct van profiteren. Door de aanpassingen in het gebied wordt de zoetwatervoorraad onder de duinen beter beschermd en ook vergroot. Dit laatste vormt een belangrijke functie voor drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN die de herinrichting van De Vlotter realiseerde.

Goed voor de biodiversiteit

"Het is mooi dat we het vasthouden van water kunnen combineren met natuurontwikkeling", zei gedeputeerde Rommel. "Met de inrichting van De Vlotter zorgen we ervoor dat we het water in het gebied langer kunnen vasthouden en ook de overlast door clusterbuien kunnen voorkomen. Én er is weer een stuk natuur in de binnenduinrand daadwerkelijk af. Als hier weer planten gaan groeien die uniek zijn voor dit gebied, zoals duinviooltjes en parnassia, is dat heel goed voor de biodiversiteit."

PWN-directeur Pistor: "We zijn trots dat we De Vlotter vanuit samenwerking met de gemeente Heemskerk, provincie Noord-Holland en andere betrokkenen bij het gebied hebben gerealiseerd. Het gebied is klaar voor de toekomst. Daar doen we het voor."