HAARLEM - Het bestuderen van nachtvlinders wordt steeds populairder. En terecht: het is een interessante en diverse groep der insecten. En sinds er de laatste jaren steeds betere determinatiemethoden beschikbaar zijn gekomen wordt het steeds gemakkelijker om je in deze boeiende dieren te verdiepen.


De KNNV (Vereniging voor veldbiologie) afdeling Haarlem e.o. organiseert voor ieder die geïnteresseerd is een cursus Nachtvlinders in de Week van de Veldbiologie. Deze vindt plaats op woensdag 24 mei in Thijsse’s Hof, aanvang 20.00 u. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

De avond bestaat uit twee gedeelten: allereerst een inleiding over deze interessante soortgroep met uitleg over de levenswijze en ecologie en de eerste beginselen van determinatie. Ook wordt verteld op welke wijze de monitoring van nachtvlinders plaatsvindt en hoe je zelf hiermee aan de slag kunt.

Dat brengen we ook gelijk in de praktijk, want in het tweede deel van de avond (zodra het donker is) volgen instructies bij licht op een laken, een vangkist, een zg “LED-emmer” en met insectenlokkende “smeer” op bomen.

Er wordt voorzien in een vervolgprogramma waarbij deelnemers desgewenst maandelijks kunnen deelnemen aan nachtvlindermonitoring in bijvoorbeeld de Kennemerduinen, begeleiding kunnen krijgen bij het zelf werken met een nachtvlinderval, meelopen met een ervaren onderzoeker en zonodig een terugkomavond om de kennis te verbreden.

Wil je meedoen? Geef je dan op via: activiteiten@haarlem.knnv.nl