HEEMSKERK - Het voorjaar is aangebroken en daardoor starten de ecologen van Bureau Endemica met hun onderzoek naar vleermuizen in Heemskerk. Dit doen zij van april tot en met september. Ze fietsen ’s nachts tussen zonsondergang en zonsopkomst met batdetectoren, warmtebeeldcamera’s en oranje jassen door alle straten en steegjes van Heemskerk. Op deze manier brengen zij alle vleermuisverblijven in kaart.

De verscheidenheid aan soorten en onderlinge relaties (de biodiversiteit) neemt wereldwijd sterk af, met Nederland als koploper. Ook in Heemskerkstaat staat de biodiversiteit op dit moment onder druk door de sobere inrichting van de buitenruimte, efficiënt en traditioneel beheer, plaatsen dakkapellen, volbouwen open (groene) locaties en de versteende tuinen. Het verduurzamen van woningen heeft vaak het verlies van verblijfsruimten van beschermde soorten tot gevolg. Denk aan broedvogels zoals de Huismus en Gierzwaluw onder de te vervangen daken. Maar ook aan vleermuizen zoals de Gewone dwergvleermuis en de Laatvlieger in de spouwmuur die nageïsoleerd wordt.

Woonopmaat wil in rap tempo doorgaan met het verduurzamen van haar woningen en bijbouwen van nieuwe woningen voor de inwoners van Heemskerk. Door dit natuurinclusief te doen kan de biodiversiteit in de stad weer toenemen en wordt vertraging van projecten voorkomen. In samenspraak met Gemeente Heemskerk wordt gewerkt aan een zogenaamde Soortmanagementplan en gebiedsgerichte ontheffing (SMP/GGO). In dit plan wordt beschreven hoe we in Heemskerk kunnen (ver)bouwen en gelijktijdig ervoor zorgen dat waardevolle planten en dieren in stand blijven, of zelfs kunnen toenemen. Hiertoe is het echter nodig dat we vooraf goed weten welke natuurwaarden er in Heemskerk zijn.

Vorig jaar is heel Heemskerk op broedende Huismussen (657 paar), Gierzwaluwen (682 paar) en Spreeuwen (65 paar) onderzocht. Dit jaar zijn de vleermuizen aan de beurt. En om dit in kaart te brengen gaan de ecologen van Bureau Endemica dus de komende maanden ’s nachts op pad terwijl u rustig door kunt slapen. Heeft u vleermuizen in uw woning, bv in de spouw of onder uw dakpannen, laat het weten via bureau@endemica.nl. Vervolgens komen de ecologen bij u kijken om welke soort en welke aantallen het gaat.