IJMUIDEN - Het Bunker Museum IJmuiden heeft plannen om het bunkermuseum verder te ontwikkelen. Deze plannen zijn samengevat in het Visieplan van stichting WN2000.

Er wordt bijvoorbeeld ruimte gecreëerd om groepen te ontvangen. Daarnaast is een toiletvoorziening in het plan opgenomen. Maar vooral moeten het museum een nieuwe uitstraling krijgen, het wordt een eigentijds doe en beleef museum!

Behalve de zeven museumbunkers wordt er ook op het buitenterrein en het in de regio ingezet op ontwikkeling van cultuureducatie. Een van de plannen van het museum is on de zogenaamde Autobunker te betrekken in de rondleidingen. Behalve op het terrein van de kustbatterij Heerenduin, waar de bunkers van het museum onderdeel van uitmaken, wordt er gedacht aan het ontwikkelen van programma’s in Park Schoonenberg, Beeckesteijn en het Missiehuis.

Deze plannen worden gesteund door Gemeente Velsen, Museummakers, Tekst en Uitleg, Rabobank Haarlem-IJmond en de Provincie Noord-Holland. Zowel Provincie Noord-Holland en de Rabobank hebben reeds een financiële bijdrage toegekend. Van laatst genoemde heeft aan stichting WN2000 afgelopen week een Cheque uitgereikt gekregen.

De stichting is blij met deze resultaten en verwacht volgend jaar de plannen concreet vorm te gaan geven.
(www.bunkermuseum.nl)