BEVERWIJK - De oktober-lezing van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland gaat over het lopende (archeologisch) geofysisch onderzoek naar de verdwenen kastelen in Noord-Holland.

Onder meer bij Oud Haerlem en Marquette, maar ook elders in de provincie zijn in de afgelopen jaren spectaculaire ontdekkingen gedaan, die de inzichten in de kastelenbouw flink aan het veranderen zijn.

Het onderzoek, dat zich uitstrekt van kasteel Medemblik tot de ruïne van Brederode, wordt uitgevoerd door een team van deskundigen uit verschillende disciplines. Het hele team zal aanwezig zijn om een toelichting te geven op de eigen inbreng bij het onderzoek. Zo kan een compleet beeld gegeven worden van de omstandigheden waaronder de kastelen werden gebouwd; van de verschillende bouwstijlen en -technieken, van de doordachte verdedigingsstrategieën, maar ook van de zware belegeringen en verwoestingen. Ook zal worden toegelicht hoe moderne scantechnieken de onderzoekers in staat stellen om "in de bodem te kijken" zonder dat er een spade in de grond hoeft te worden gestoken. Dit heeft bij de onderzochte kasteelterreinen al geleid tot zoveel nieuwe inzichten dat de geschiedenis van de Middeleeuwen in Kennemerland eigenlijk herschreven moet worden.

De lezing vindt plaats in het gebouw van de BHK in de Groenelaan in Beverwijk, op donderdag 21 oktober, aanvang 20:00 uur.
Toegang € 7,– inclusief koffie (€ 2,50 voor HGMK-leden).
Het aantal zitplaatsen is beperkt, bezoekers kunnen zich aanmelden via www.hgmk.nl

Bij de ingang wordt een corona-toegangsbewijs gevraagd.