HEEMSKERK - Landgoed Marquette is toe aan een nieuwe impuls. "We zijn in de afgelopen periode hard bezig geweest met de toekomst van landgoed Marquette in Heemskerk", aldus PWN. "Middels dit bericht willen wij u informeren over de plannen en een aankomende bijeenkomst over de toekomst van het landgoed".Onderzoek

Er heeft een uitgebreid historisch onderzoek plaatsgevonden naar de verschillende fasen in de ontwikkeling van het landgoed. Met de uitkomsten van dit onderzoek hebben we een concrete vertaling kunnen maken naar de eisen van deze tijd en de ontwikkelingen richting de toekomst. We zijn al begonnen om een deel van deze toekomstvisie uit te werken tot daadwerkelijke plannen. Daar willen we u graag in meenemen.

Stormschade herstellen

Naast bestaande en toekomstige plannen voor onderhoud, hebben we ook te maken met de schade van storm Poly. De zomerstorm heeft helaas veel schade aangericht aan een aantal zeer oude en beeldbepalende bomen. Wij informeren u graag over hoe wij met het herstel van deze schade aan de slag gaan.

Bijeenkomst

We gaan graag met u als direct betrokkene in gesprek over de toekomstvisie en het beheer en onderhoud op de korte en langere termijn. De bijeenkomst vindt plaats op 28 september om 19:30 uur. Wilt u graag aanwezig zijn? Aanmelden kan via deze link.