WIJK AAN ZEE - Op vrijdag 29 oktober vindt in Café de Zon te Wijk aan Zee de derde vertelbijeenkomst plaats van het project 'De roerige jaren zestig in de IJmond.' Bij deze bijeenkomt staat het doorbreken van rolpatronen tussen mannen en vrouwen in de jaren '60 en '70 centraal. Iedereen is welkom om mee te praten.

Samen met Hedy d'Ancona richtte Joke Smit in 1968 het platform Man Vrouw Maatschappij op. In 1969 werd Dolle Mina opgericht. Deze Dolle Mina's lieten zich graag zien op televisie tijdens acties voor meer crèches, baas in eigen buik en door het nafluiten van politie agenten. Maar hoe keek men tegen de gevestigde rolpatronen tussen mannen en vrouwen in de IJmond aan? Waren er hier ook Dolle Mina's of was hier iedereen tevreden en dacht 'zo is het nu eenmaal'?

In de jaren zestig en zeventig had de Hoogovens een groot tekort aan personeel. In 1976 waagden ze het ook vrouwen op de werkvloer in te zetten als kraandrijfsters. Dit gaf gedoe, mannen vonden dit geen vrouwenwerk. Hoe hebt u mannen- en vrouwenwerk ervaren? Maakt het veel uit als er meer mannen of vrouwen zijn en in welke beroepen? In hoeverre gaat het over macht?

Hoe keek u in die tijd aan tegen feministen? Maakte u deel uit van een vrouwengroep? In hoeverre ervaaarde u de traditionele rolpatronen als beknellend of juist prettig? Hoe was het om als man de kostwinnaar te zijn?

We nodigen nadrukkelijk mannen en vrouwen uit.

'De roerige jaren zestig in de IJmond' is een project van Stichting Kist. De komende bijeenkomst vindt plaats in Café de Zon, Voorstraat 54, Wijk aan Zee. Datum: vrijdag 29 oktober van 14 tot 16 uur. De deuren openen om 13.45 uur. Meld u vooraf aan via www.stichtingkist.nl of door een mail te sturen naar info@stichtingkist.nl.