HAARLEM - Het klimaatalarm in de Haarlemmerhout was een groot succes. De gemeente Haarlem had vooraf bepaald dat er maximaal 500 deelnemers konden meedoen en die waren er ook. Ook online was er veel bekijks voor de verschillende livestreams over het klimaatalarm. Het hoogtepunt was het slaan van het klimaatalarm door zoveel mogelijk geluid te maken, ondersteund door het gebeier van de Haarlemse kerken.

Volgens de Haarlemse Klimaatcoalitie die het klimaatalarm2021 organiseerde, leeft de klimaatcrisis onder Haarlemmers. Woordvoerder Martin de Jong: “70% van de bevolking maakt zich zorgen over de klimaatcrisis. Vandaag hebben we dit ook laten horen. Niet alleen aan de politiek; we roepen ook kiezers op te stemmen op een partij die de klimaatcrisis gaat oplossen. We hebben niet meer van hetzelfde nodig, maar een frisse groene wind uit Den Haag”.

'In 44 plaatsen en via de officiële kanalen sloegen ruim 35.000 mensen alarm. Zij werden gesteund door nog eens duizenden mensen vanuit huis, tuin, balkon, kerk en parken. Zo klonk het klimaatalarm massaal en luid in het hele land. In Haarlem stonden klimaatverhalen centraal. Zo vertelde Piet Veel over de verandering van de Kennemerduinen, Maurits Groen over de kansen die de duurzame transitie biedt en Anniek Pheifer over het effect van de klimaatcrisis op haar kinderen.

Wegens de Corona-pandemie waren een beperkt aantal demonstranten welkom. Alle aanwezigen droegen mondkapjes en hielden minimaal 1 ½ meter afstand. Martin de Jong: “Iedereen hield zich aan de Corona-regels zoals we dat vooraf hadden afgesproken. Een groot compliment voor alle demonstranten en ons team sfeerbeheerders, we hebben minimaal 1 ½ meter afstand gehouden om duidelijk te kunnen maken dat we maximaal 1 ½ graad opwarming van onze aarde willen.”

De volgende actie van de Haarlemse Klimaatcoalitie is nog niet bekend. Maar aangezien we de klimaatcrisis niet met een vaccin kunnen oplossen, verwachten we zeker nog meer acties. De Jong: “We zullen doorgaan met het agenderen van deze crisis”. Wordt vervolgd