HAARLEM - Cathalijne Roddenhof van Kindercoachpraktijk Goedgemutst, coach voor grote en kleine meiden, geeft op maandag 8 februari om 20 uur een online lezing over: “Je kind van 9* in coronatijd…gevoelig en ingewikkeld.” Tijdens deze lezing deelt zij de inzichten die er zijn rondom deze prepuberteitfase waarin kinderen hun gevoelswereld steeds meer ontdekken, ze een eigen mening gaan vormen, maar ook dat het een fase is waarin emoties intenser gevoeld en geuit worden. De online lezing is na aanmelding gratis live te volgen op 8 februari om 20 uur.

Cathalijne Roddenhof licht toe: “2020 was een heel gek jaar, veel dingen mochten ineens niet meer. Ouders kwamen thuis te werken, kinderen kregen online les in plaats van op school. Nu in deze 2de lockdown met verlenging wordt er wederom weer veel flexibiliteit en aanpassing gevraagd van zowel de ouders als de kinderen.
Neem daarbij dat kinderen in de leeftijd tussen de 8 en 11 jaar zich op emotioneel vlak ontzettend ontwikkelen van een meestal vrolijk, onbevangen, alles in zich opnemend kind tot een kind dat meer twijfelt over zijn eigen kennis en kunde, niet weet bij welk clubje het hoort en die dan nogal eens heftig kan reageren op alles wat jij zegt. ‘Het lijkt wel een puber’, is dan ook iets dat ik moeders vaak hoor zeggen”.
“Door plotselinge boosheid, intense huilbuien of teruggetrokken gedrag laat je kind zien dat er emoties zijn die hij of zij voelt en ervaart, maar waar hij of zij zich op dat moment geen raad mee weet. In deze tijd met allerlei maatregelen en restricties ervaren ook kinderen grenzen, onzekerheid omdat bijvoorbeeld de routine is weggevallen en voelen ze verdriet omdat er gemis van vriendjes of dierbaren is” aldus Cathalijne.

Tijdens de online lezing deelt Cathalijne achtergrondinformatie over deze ontwikkelingsfase, helpt ze ouders kijken naar de signalen/het gedrag dat het kind laat zien en geeft ze handvatten hoe de ouder hier mee om kan gaan. Hiermee vergroot je de weerbaarheid van je kind en geeft het je de gelegenheid om de band met je kind te versterken.

Naast coaching organiseert Cathalijne ook workshops voor meiden die in deze prepuberteit een negatiever zelfbeeld ontwikkelen omdat ze zich vergelijken met anderen en zichzelf niet goed genoeg vinden. Deze meiden worden onzeker, faalangstig en ontwikkelen perfectionistische trekjes. Tijdens de workshops werkt Cathalijne met de meiden aan een positiever zelfbeeld, biedt ze ontspanning en plezier en geeft ze de meiden een kans om meer over zichzelf te leren. De workshops worden aangeboden in Club Goedgemutst en vinden vaak plaats op een zondagochtend zodat het school en werkritme niet verstoord hoeft te worden.

Link voor aanmelden gratis online lezing:

https://kindercoach-goedgemutst.webinargeek.com/je-kind-van-9-in-coronatijd-gevoelig-en-ingewikkeld