CASTRICUM - Het is heel bijzonder dat er op de eerste schooldag na 7 weken thuisonderwijs sneeuw ligt op de pleinen van kindcentrum Helmgras. Het was voor leerlingen en team heerlijk om elkaar weer te zien. De winterse omstandigheden maken de terugkeer naar school nog mooier. Lekker samen buiten spelen in de pauzes. Wat hebben de kinderen dat gemist!

Contact
Aan het woord is Stephana Kruse, adjunct-directeur van kindcentrum Helmgras: “Ons team was blij met het nieuws van de schoolopening op 8 februari. Hoewel leerkrachten steeds bedrevener worden in het online lesgeven, missen zij het directe contact en de interactie met de leerlingen en ouders. In de afgelopen thuiswerkperiode hebben de kinderen met hulp van hun ouders heel veel geleerd. Naast taal en rekenen leerden zij zelfstandig werken, plannen, hun werk organiseren en zelf keuzes maken. Ook op het gebied van digitale vaardigheden zijn zij enorm gegroeid.”

Veel ruimte
Stephana vervolgt: “We gaan zeker nog niet ‘gewoon’ open. Gelukkig is het schoolgebouw van Helmgras ruim opgezet, met verschillende ingangen. Alle kleutergroepen hebben hun eigen ingang. Ook hebben we lekker veel ruimte rond de school. De midden- en bovenbouwgroepen verzamelen zich buiten bij de leerkracht en gaan dan groep voor groep naar binnen. Ook spelen de groepen gescheiden van elkaar buiten en zijn er geen groepsdoorbrekende activiteiten. Zo zorgen we ervoor dat de groepen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden blijven.”

Sprong
“Voor iedereen op Helmgras gelden extra hygiëne-maatregelen en alle team-activiteiten na schooltijd vinden online plaats. Dat is nog niet helemaal ideaal, maar gelukkig is het directe contact tussen leerkracht en leerling en de kinderen onderling wel weer hersteld. Dat is voor ons op dit moment het belangrijkst. Daarnaast zullen wij de komende periode extra aandacht besteden aan groepsvorming en sociaal- emotionele activiteiten. Wij vertrouwen erop dat de ontwikkeling van onze leerlingen hierdoor weer een sprong zal maken.”

Na 7 weken schoolsluiting spelen de kleuters van kindcentrum Helmgras samen buiten in de sneeuw.