HEEMSKERK - Dit jaar heeft Kindcentrum De Ark een mooie kerstactie gehouden voor Dierentuin Animal Farm. Alle leerlingen van De Ark hebben schoolbreed samengewerkt om kerstkaarten te ontwerpen, maken en verkopen.

Kindcentrum De Ark en Dierentuin Animal Farm werken sinds dit schooljaar samen.De Leerlingen gaan bij Animal Farm enkele weken ervaring opdoen op de Farm. Ze leren basisvaardigheden die nodig zijn voor onder andere het onderhouden van een moestuin en het houden van dieren. Daarnaast zetten zij een activiteitenprogramma op waar ze vervolgens met andere klasgenoten in een lessenserie van circa 3 weken aan gaan werken. De leerlingen leren tijdens de lessenserie de in de praktijk geleerde zaken overbrengen aan derden. Alle groepen van kindcentrum de Ark worden gedurende het schooljaar uitgenodigd om op de Farm de lessen over natuureducatie te komen volgen.

Het mooie bedrag van 300,- euro is door de school opgehaald met de kerstkaartenactie. Dit bedrag is afgelopen donderdag overhandigd aan Sander, de beheerder van Animal Farm. Het geld zal worden ingezet voor onder andere de moestuin. Hier zal van het voorjaar voedsel voor de dieren worden verbouwd. Leerlingen van De Ark zullen hier uiteraard weer nauw betrokken bij zijn.