CASTRICUM - In de Gemeente Castricum is er veel en variërend sport- en cultuuraanbod voor jeugd en jongeren. Sport, bewegen en cultuur is belangrijk voor de fysieke en mentale ontwikkeling van een kind. Ze ontmoeten nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en leren samen te werken én te spelen. Het is belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid heeft om lid te worden van een sport- of cultuuraanbieder. Ook wanneer er thuis minder te besteden is.

De Gemeente Castricum stimuleert sport en cultuur onder jeugd en jongeren. Zij zetten daarvoor onder andere het Jeugdfonds Sport & Cultuur in. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen betaald het jeugdfonds de contributie/lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden zoals kleding of schoenen.

Op de meeste scholen in de gemeente Castricum is een intermediair voor het jeugdfonds actief. Deze intermediair is de persoon die een aanvraag kan indienen bij het jeugdfonds. Ook vanuit de Gemeente, Vluchtelingenwerk en Team Sportservice Kennemerland zijn intermediairs actief. In week 14 zijn verschillende intermediairs uit het land in het zonnetje gezet, zij vervullen namelijk een belangrijke rol. Op 6 april heeft de buurtsportcoach van Castricum de jeugd- en gezinscoach Kees Kuijs van de gemeente bedankt voor zijn werkzaamheden. Kees heeft als intermediair in de gemeente afgelopen jaar een van de meeste aanvragen ingediend. Mede door hem kunnen er meer kinderen genieten van het plezier van sport en cultuur.

Wilt u meer informatie ontvangen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur neem dan gerust contact op met buurtsportcoach Winnie Assendelft, via wassendelft@teamsportservice.nl of 0251-254740.