ZUID-KENNEMERLAND - Heb jij altijd al natuurervaringen willen delen met anderen? Dan krijg je nu de kans bij het IVN Zuid-Kennemerland (incl. Haarlemmermeer). Op 4 september 2023 starten we weer met een Natuurgidsenopleiding, die in februari 2025 wordt afgerond.


Natuurgidsen brengen mensen in contact met de natuur. Dat is niet alleen goed voor de mensen maar ook voor de natuur. Hoe beter mensen de natuur leren kennen , hoe meer zij de waarde ervan gaan inzien en hoe meer zij zich zullen inzetten om die rijkdom te behouden en te beschermen.

Inhoud van de opleiding

Onze opleiding volgt de landelijke IVN richtlijnen, zodat bij de afsluiting het landelijk erkend diploma natuurgids uitgereikt kan worden. Om je diploma te halen moet je in ieder geval minimaal 85% van de bijeenkomsten hebben bijgewoond en de diverse opdrachten naar behoren hebben uitgevoerd. Hierbij wordt je begeleid door ervaren vrijwilligers van IVN. Je ontwikkelt jezelf daardoor in meerdere opzichten. Het volgen van de Natuurgidsenopleiding is dan ook een verrijkende ervaring.

Je leert tijdens de opleiding over planten, dieren, bodem, ecologie , landschap en duurzaamheid. Ook leer je presenteren, groepen begeleiden, werkvormen inzetten en natuuractiviteiten organiseren.

Tijdens de opleiding krijgen cursisten een ervaren natuurgids als mentor toegewezen om de praktijk van het gidsen te leren. Verder volgen ze in groepjes van 3 of 4 gedurende 3 maanden de ontwikkelingen van de natuur in een natuurterrein (het adoptie terrein) maken daar een verslag van en geven daarin zelf een excursie. De opleiding wordt afgerond met een praktijkstage bij één van de werkgroepen. Van de stage wordt een verslag gemaakt en het resultaat wordt aan de cursisten en de begeleiders gepresenteerd. Er wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan samenwerken.

Meer weten en opgeven voor de opleiding

Voor het volgen van de opleiding vindt vooraf een (verplichte) informatieronde plaats. Na afloop kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de selectieprocedure.

Aan de opleiding zijn kosten verbonden; er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De informatieronde is maandagavond 22 mei en dinsdagavond 23 mei in Thijsse’s Hof. (Het bezoeken van één van de avonden volstaat). De motivatiegesprekken vinden plaats op 5, 6 en 7 juni.

Lees voor meer informatie: https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/aankondiging-gidsenopleiding-2023/

De aanmeldingsperiode sluit 30 april 2023.