BEVERWIJK - Het is in 2023 450 jaar geleden dat na een belegering van zeven maanden Haarlem zich moest overgeven, omdat de hongerdood voor de hele bevolking dreigde. Voor de Spanjaarden is het beleg een pyrrus-overwinning gebleken, een schijnoverwinning en financiële ramp die aan duizenden Spanjaarden het leven heeft gekost.


Van december 1572 tot 13 juli 1573 werd de stad Haarlem door de Spaanse troepen o.l.v. Don Fredrik van Toledo belegerd. Uiteindelijk gaf de stad zich over en de Spaanse troepen plunderden de stad en er vonden vreselijke moordpartijen plaats, waarbij duizenden burgers het leven lieten. De soldaten die de moordpartij te veel werden, bonden de burgers twee aan twee vast en wierpen hen in het Spaarne, waarbij ze jammerlijk verdronken.

Stadshistoricus van de gemeente Haarlem en Kennemerland Wim Cerutti vertelt op donderdag 23 november over het Beleg van Haarlem tijdens de 80-jarige oorlog, die begon in 1568 en eindigde in 1648. Aan het einde van de zestiende eeuw ontstonden al verhalen over Kenau Simond. Hasselaar als een uitzonderlijk moedige vrouw tijdens het beleg van Haarlem. Haar rol bij de reparaties van de verdedigingswerken is in de loop der tijd steeds verder opgeblazen, totdat zij eind negentiende eeuw zelfs geacht werd een heel leger van vrouwen te hebben aangevoerd in de strijd tegen de Spanjaarden. Dhr Cerutti zal vertellen in hoeverre dit verhaal op waarheid berust.

Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a Beverwijk. Donderdag 23 november, aanvang 20:00 uur, toegang € 5,– (hgmk-leden gratis).
U kunt ook lid worden van het HGMK voor slechts € 17 per jaar, nu t/m 2024, inclusief lezingen, prachtige ledenbulletins en gratis toegang museum Kennemerland. Aanmelden en/of lid worden via hgmk.nl (50 plaatsen beschikbaar)