HEEMSKERK - Op zondag 28 juli 2024 gaat IVN Afdeling Midden Kennemerland weer wandelen in Park Assumburg.

Park Assumburg dankt zijn naam aan Kasteel Assumburg en de prachtig gereconstrueerde kasteeltuin. Maar Park Assumburg is meer dan dat. Langs het kasteel met zijn rijke historie voert de gids je mee over de lanen van het Stijlbos.

De lindebomen staan nog net niet in bloei en de bermen langs de sloot zijn gekleurd door een mengeling van knoopkruid en de bloemen van de ridderzuring.

Waar mogelijk zal de nodige aandacht besteed worden aan andere zomerflora. Heb je wel eens gehoord van boerenwormkruid of cichorei?

Verder komt het Waterpark met de natuurlijke helofytenfilters aan bod. We lopen over de Zuidermaatweg met zijn rijke historie. Wat was zijn oorspronkelijke functie en waar liggen de fundamenten van een ander kasteel? Dit en nog veel meer. Onze gids vertelt u er graag over tijdens een 1,5 uur durende wandeling. Wandelen jullie mee?

Meld je dan aan op de IVN website www.ivn.nl/mkl.

Kosten zijn € 4,00 per persoon. Kinderen van 12-18 jaar: € 2,00. Graag gepast geld meenemen."