HEEMSKERK - Op zondag 18 juni 2023 gaat IVN Afdeling Midden Kennemerland weer wandelen in Park Assumburg.


Park Assumburg dankt zijn naam aan Kasteel Assumburg en de prachtig gereconstrueerde kasteeltuin. Maar Park Assumburg is meer dan dat. Langs het kasteel met zijn rijke historie voert de gids je mee over de lanen van het Stijlbos. De lindebomen staan volop in blad en de bermen langs de sloot zijn geel gekleurd door de boterbloemen. Waar mogelijk zal de nodige aandacht besteed worden aan de andere voorjaars- en zomerflora. Heb je wel eens gehoord van kropaar en glad walstro?

Verder komt het Waterpark met de natuurlijke helofytenfilters aan bod. We lopen over de Zuidermaatweg met zijn rijke historie. Wat was zijn oorspronkelijke functie en waar liggen de fundamenten van een ander kasteel? Dit en nog veel meer. Onze gids vertelt u er graag over tijdens een 1,5 uur durende wandeling. Wandelen jullie mee?


Meld je dan aan op de IVN website www.ivn.nl/mkl.

Kosten zijn € 4,00 per persoon. Kinderen van 12-18 jaar: € 2,00. Graag gepast geld meenemen."