AMSTERDAM - Heemschut is bezorgd over de toekomst van het fort bij Velsen. Het fort is volop in het nieuws is omdat het door de voormalige bewoners van het Amsterdamse ADM-terrein is gekraakt. Hierdoor kon het fort voor het eerst in 40 jaar door experts worden bezocht.

In 2018 heeft de gemeenteraad van Beverwijk het bestemmingsplan van het fort gewijzigd naar de een-na-zwaarste milieucategorie. Kort daarna is het fort te koop gezet door de particuliere eigenaar. Met de rijks- en werelderfgoedstatus in combinatie met een milieucategorie 5.2 lijkt de goede toekomst van dit fort uiterst onzeker. Wij vragen ons af op welke wijze een zorgvuldige bestemming dat recht doet aan het erfgoed te combineren is met de toegestane industriële bestemming.

Recent is het fort gekraakt. Met medewerking van de krakers konden historici van het documentatiecentrum Stelling van Amsterdam toegang krijgen tot het 19de-eeuwse fort. Daarmee is voor het eerst in 40 jaar de toestand van het fort gedocumenteerd. Dit stuk werelderfgoed blijkt in slechte staat te verkeren. Ook is het bouwwerk aangetast omdat in de jaren ’80 een deel is gesloopt.

Heemschut heeft haar zorgen in een brief naar minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens Nederland verantwoordelijk voor het werelderfgoed, geuit en pleit voor een brede discussie over de toekomst van het fort.

De Stelling van Amsterdam is een cirkelvormige voormalige verdedigingslinie rondom Amsterdam. De Stelling is 135 kilometer lang en bestaat uit 42 forten en 4 batterijen. De verdedigingslinie werd aangelegd tussen 1880 en 1914 op een afstand van 15 tot 20 kilometer van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam is in 1996 opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Heemschut
De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden.