BEVERWIJK - De rijke en gevarieerde collectie van Museum Kennemerland in Beverwijk groeit gestaag verder. Veelal dankzij schenkingen of langdurige bruiklenen en af en toe door een mooie aankoop. Een dertigtal aanwinsten uit de afgelopen twee jaar is extra opgepoetst en te kijk gezet in de wisseltentoonstelling 'Heden: het verleden'.

De aanwinsten zijn zeer uiteenlopend van aard. Zo zijn er prachtige exemplaren Velser aardewerk geschonken, waarvan Museum Kennemerland sowieso al 's lands meest uitgebreide verzameling bezit. Een curiositeit is een gummistok, het dienstwapen van vermoedelijk de Heemskerkse veldwachter Jacob Eckhart. Ook bijzonder: vier kop- en schotels met souvenirachtige Wijk aan Zeese taferelen van kort voor de opkomst van het dorp als badplaats.

Een welkome aanvulling op de collectie industrieel erfgoed is een portret in glas-in-lood van Cornelis Maters, in 1922 de grondlegger van het nog steeds actieve pompenbedrijf Sihi-Maters. Verder een nachtwakersklokje van het vroegere modeatelier Berghaus en een West-Friese hoofdkap, zoals dat ook hier is gedragen. Zo waren er meer welkome schenkingen, met de aantekening dat het museum vanwege de beperkte ruimte niet elke aanbieding kan aannemen.

Een van de aangekochte topstukken, betaald uit het beperkte aankoopbudget, is een grote, handgetekende plattegrond van het landgoed Adrichem uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De indrukwekkende langwerpige kaart behelst het tuinontwerp van Johann Georg Michael (1738-1800), een befaamde Duitse landschapsarchitect die ook op Beeckestijn actief is geweest.

Museum Kennemerland wil de aanwinsten niet sec tonen. Achter elk object zit altijd een verhaal. In enkele gevallen krijgt het publiek te zien hoe het beschadigd of vervuild binnenkwam en hoe het vervolgens op professionele wijze is schoongemaakt, hersteld of anderszins opgeknapt. Zo is er een film van de restauratie van een ruim honderd jaar oude houten doopvont uit de Grote Kerk, een bruikleen waarvan enkele onderdelen ontbraken. Ook de recente schoonmaakbeurt van het fraaie schilderij 'Gezicht op Beverwijk' van de kunstschilder Sipke van der Schaar (1879-1961) is gefilmd. Deze aanwinst, die kennelijk jarenlang in de dikke sigarenrook had gehangen, is prachtig opgefrist.

De wisseltentoonstelling 'Heden: het verleden' is zaterdag 22 februari voor het eerst te zien. Hij blijft aanwezig tot eind maart.

Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)
Openingstijden: zaterdag, zondag, woensdag en vrijdag van 14 tot 17 uur
Toegangsprijs: €5
www.museumkennemerland.nl