AERDENHOUT - Aerdenhout is een mooie werkplek rijker, namelijk bij het klooster Alverna aan de Boekenroodeweg 9. Gisteren openden de Hartekamp Groep en Landschap Noord-Holland hier gezamenlijk een dagbestedingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Het vormt voor de ongeveer twaalf deelnemers een praktische uitvalsbasis om werk in de natuur te doen en sociaal contact te stimuleren.


De Hartekamp Groep werkt aan een zo goed mogelijk leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij is het streven om cliënten naar draagkracht volledig te laten meedraaien in de samenleving, zodat zij zich nuttig en gewaardeerd voelen. Landschap Noord-Holland was op zoek naar een bestemming voor twee ongebruikte bosschuren op het landgoed Alverna. Beide partijen vonden elkaar en een samenwerking is ontstaan. Na enkele aanpassingen is een van de bestaande schuren voorzien van een toilet, keuken, isolatie, verwarming en stromend water en vormt zo een goed verblijf.

Desiree Sollewijn Gelpke, lid raad van bestuur van de Hartekamp Groep: “Zinvolle dagbesteding is van onschatbare waarde voor onze cliënten. Het biedt hun structuur en routine. Ook worden zij uitgedaagd om te kijken naar wat wél kan. Dit draagt niet alleen bij aan hun welzijn maar versterkt ook hun gevoel van eigenwaarde en geeft zelfvertrouwen. Daarnaast is nuttig bezig zijn in de natuur, natuurlijk ook superleuk.”

Directeur Landschap Noord-Holland Bas Rüter: “Wij vinden het belangrijk om iedereen in de maatschappij te betrekken bij de natuur dichtbij huis. En wanneer je samen de natuur nog mooier maakt geeft dat veel voldoening.” Het Landschap beheert naast de graslanden en het bos bij Alverna diverse andere terreinen in de binnenduinrand, van eeuwenoude buitenplaatsen tot botanische hooilanden. Hier is altijd handwerk te doen, bijvoorbeeld bij het onderhoud aan de wandelpaden, het onderhoud van de recreatieve voorzieningen èn in de natuur zelf. Boswachter Menko Dijkstra: “Het is mooi om te zien hoe enthousiast de deelnemers aan de slag gaan en meer leren over bijvoorbeeld paddenstoelen, bomen, eekhoorns en reeën. Maar vooral de gezamenlijkheid en het positieve contact vind ik inspirerend.”

Natuurgebied Alverna is reservaatgebied en is alleen tijdens speciale excursies toegankelijk voor publiek.