HAARLEM - Ondernemers met plannen voor een hotel kunnen in ieder geval tot 2022 niet meer terecht in Haarlem. De stad wil een 'hotelaanvraagpauze' invoeren.

Het college heeft nieuwe regels voor hotels opgesteld. De ruimte is schaars in de dichtbebouwde stad, terwijl er steeds meer ondernemers hotels willen bouwen. De gemeente wil meer inzetten op 'kwaliteit en groei' en maakt daarom een pas op de plaats.

Weinig meerwaarde
Ze wijst alle nieuwe initiatieven voorlopig af. Pas over twee jaar wordt er opnieuw beslist of nieuwe hotels welkom zijn. "Haarlem heeft geen behoefte aan losstaande hotels die geen verbinding hebben met de stad of meer van hetzelfde toevoegen", schrijft wethouder Robert Berkhout.

Lopende hotelplannen zoals in de Egelantier mogen gewoon nog uitgevoerd worden. Die plannen zorgen nog voor 100 nieuwe hotelkamers in Haarlem.

Uitwijken
Tot nu toe was het beleid op groei gericht. Het aantal hotelkamers in Haarlem is sinds 2016 met 28 procent gestegen. Er zijn in Haarlem jaarlijks bijna 500.000 overnachtingen in hotels, hostels, op campings en via AirBnB.De toeristenstroom gaat nog meer groeien, verwacht de gemeente. Amsterdam heeft een stop op de bouw van hotels en de verwachting is dat de hoteleigenaren willen uitwijken naar onder meer Haarlem. Haarlem verwacht die groei met het huidige aantal hotelkamers op te kunnen vangen.

Schaarse ruimte
Het college wil de stad niet zomaar volplempen met hotels en grip houden op de groei van het aantal hotelkamers. Want wethouder Robert Berkhout geeft aan niet alleen aan de economie maar ook aan de inwoners en bedrijven te willen denken. Zo min mogelijk overlast voor Haarlemmers en 'goed gebruik van de schaarse ruimte in de stad' zijn ook belangrijk.

De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over het veranderde hotelbeleid.