BEVERWIJK - Donderdag 10 februari 2022 om 10.00 uur wordt vanuit Kindcentrum de Sparkel de eerste beleefstijl wandeling “Rondje om in jouw buurt” gelanceerd door de Beverwijkse wethouder Nevin Özütok samen met leerlingen van het Kindcentrum. Deze 1e Beleefstijl route is een product van Museum Kennemerland, dat dankzij het Leefstijlakkoord van Beverwijk gerealiseerd kan worden. Het brengt bewegen en het culturele erfgoed van Beverwijk samen.

In navolging van het Nationaal Preventieakkoord en in lijn met de Regionale Nota Gezondheidsbeleid heeft Beverwijk met bijna 50 Beverwijkse partijen een akkoord gesloten voor een vitale leefstijl. Een van de speerpunten uit het ‘Leefstijlakkoord Beverwijk’ is ‘Beverwijkers Buiten op hun Best’.

Met maatschappelijk partner - Museum Kennemerland - is afgesproken dat zij voor de doelgroep ‘Kinderen’ interactieve historische erfgoed wandelingen rondom scholen ontwikkelen. Samen met het Kindcentrum De Sparkel, Beverwijk Fit & Actief, de projectgroep De kern van Kennemerland en het bedrijf DoodleSoft is gewerkt aan een mooi concept: ‘Rondje om in jouw buurt’.

Het eerste rondje van 3,8 kilometer is nu gereed. De route voert langs vijf Beverwijkse scholen - De Anjelier, De Bethelschool, De Montessorischool Beverwijk, De Sparkel en De Wilgenroos - en doet 25 markante erfgoed plekken aan. Elk van deze plekken wordt toegelicht door middel van gesproken en geschreven tekst, foto’s en soms filmmateriaal.

Donderdag 10 februari zal deze eerste Beleefstijlroute geopend worden door Wethouder Nevin Özütok samen met de hoogbegaafdengroep van Kindcentrum de Sparkel. De wethouder verwijst naar het motto: ‘Beverwijkers die voldoende bewegen, leggen een stevige basis voor een gezonde leefstijl.’ Schooldirecteur Anita van der Eng sluit daarop aan: ‘Op Kindcentrum De Sparkel vinden wij (het aanleren van) een gezonde leefstijl heel erg belangrijk”.

De bedoeling is dat er een serie van dergelijke wandelingen door heel Beverwijk gaat ontstaan. De routes kunnen zowel individueel als in groepjes worden afgelegd. Hiervoor dient de route via de telefoon te worden gelinkt.

Er zijn plannen om de wandelingen als lessuggestie op te nemen in de doorlopende leerlijn Cultureel Erfgoed voor basisscholen in Midden-Kennemerland, ‘De kern van Kennemerland’. De achterliggende gedachte daarbij is om bewegen te koppelen aan het ontdekken van de eigen leefomgeving. Dat kan via de scholen gestimuleerd worden. De wandeling is gemaakt voor de jeugd van Beverwijk maar is ook interessant voor volwassenen en is gratis; te vinden via: wandeling.kernvankennemerland.nl